Sağlık Bakanlığı Yönetmelik Değişikliği Hakkında Görüşümüz

Obezite Cerrahisi Hakkında Kamuoyu Duyurusu

Obezite Çalıştayı Kararları

Acil Serviste nöbet tutan Uzman Hekim, Pratisyen Hekim'in olmadığı durumda branş dışı hasta bakabilir mi?

Sağlık Meslekleri Kurulu ile ilgili TCD görüşü

SABİM şikayet hattı ile ilgili TCD görüşü

TCD'nin Torba Yasa ile ilgili tutum ve görüşleri

Tüm ülkeye yayılan protesto ve eylemler hakkında TCD görüşü

2012-2014 TCD Yönetim Kurulu Üyelerinin mesajı

Sözleşme İmzalayacak Hekimlerin Dikkat Etmesi Gereken  Hususlar, Av. Verda Ersoy

TCD'nin "Diyabetik Ayak ve Amputasyonunu Kimler Yapmalı?" Hakkında Tutum ve Görüşü

Sağlık Bakanlığı 'nın "Çalışan Güvenliği'nin Sağlanması" Konulu Genelgesi Hakkında TCD Tutum ve Görüşü

Evde Bakım Hizmetinde Cerrahların Görevlendirilmesi

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşlar​ı Hakkında Yönetmelik​te Değişiklik

Sağlık Kurumları Girişimsel İşlem Listesi'ne TCD Önerileri

Yanık Merkezlerinin Sorumluluğu

TCD'nin TTB Asgari Ücret Tarifesi 2010 Hazırlık Çalışması

TCD Başkanı’nın 2008-2010 Dönem Sonu Mesajı

Genel Cerrahi'de Kullanılan Greftler Hakkında Görüşümüz

Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SGK'ya SUT ile ilgili Öneriler

Türk Cerrahi Derneği Özel Çalışan Cerrahlar Çalışma Raporu

Türk Cerrahi Derneği Görüşü: Hangi Etkinlik? Kim Düzenlenmeli?

Tam Gün Yasa Taslağı

Performans Sistemi Hakkında TCD Görüşü

Performans Sistemine TCD Önerileri

Genel Cerrahi Uzmanlık Alanı ve Yan Dallar Çalıştayı ile İlgili TCD Görüşleri

Cerrahi Müdahele Birimi Olan Ayaktan Tedavi Kuruluşlarında ve Gün Hastanelerinde Yapılabilmesi Önerilen Genel Cerrahi İşlemleri

Ege Cerrahi Derneği Kongresi ile ilgili Türk Cerrahi Derneği Yazışması

Nazar Emre İsimli Hastanın Ölümü ile İlgili Basın Açıklaması

Türk Cerrahi Derneği Başkanının Mesajı

TCD'nin Tiroid Cerrahisi Hakkındaki Görüşleri