Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu olarak S.B. Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü`ne gönderilen "Cerrahi Müdahele Birimi olan Ayaktan Tedavi Kuruluşlarında ve Gün Hastanelerinde yapılabilmesi önerilen genel cerrahi işlemleri" hakkındaki önerilerini içeren yazıyı aşağıdaki link aracılığı ile dikkatinize sunuyoruz.

Yazıya ulaşmak için tıklayınız.