Türk Cerrahi Derneği (TCD) Asistan Komisyonu, dernek çatısı altında olacak şekilde biz asistanların uzmanlık eğitimleri süresince karşılaşabilecekleri mesleki ve özlük hakları ile ilgili sorunlarını belirlemek ve bunlara çözüm üretmek, kendi içlerinde diğer asistan meslektaşlarıyla ve TCD'nin diğer resmi organları ile iletişimlerini arttırmak amacıyla 2009 yılında kurulmuştur. Ve kuruluşundan bugüne birçok alanda öncülük ederek hem Türk Cerrahi Derneği'nin işleyişine katkıda bulunmuş, hem de asistanlar ile dernek arasında bir köprü vazifesi görmüştür.

TCD Asistan Komisyonu, 15 Nisan 2016 tarihinde yaptığı Genel Kurul ile yeni yönetim kurulunu seçmiş ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Komisyonumuz asistan sorunlarını çözmenin yanı sıra yeni ufuklarla genç cerrahları da bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaca ulaşmak için siz değerli asistan arkadaşlarımızı da aramızda görmek isteriz...