Amaç ve Kapsam

Madde 1: Bu yönetmelik Türk Cerrahi Derneği'nin (TCD) yönetim ve çalışma ilkelerini kapsar. TCD genel kurulu, yönetim kurulunun seçimi ve derneğin bilimsel çalışmaları bu ilkelere göre yürütülür. Bu yönetmeliğin amacı TCD'nin kurumsallaşmasını desteklemek ve düzenlemektir.

Genel Kurul ve Seçimler

Madde 2: Yönetimde temsil ilkesi Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulunu oluşturan 9 kişinin belirlenmesinde Türkiye’nin tamamındaki genel cerrahları temsil edecek şekilde bir seçim yöntemi uygulanır. Buna göre meslektaşların yaygın olarak temsil edilmesinin yanı sıra, seçimin yapıldığı şehirden dengeyi bozacak kadar fazla üyenin olmaması da gözetilir.

Ayrıca, uygulanacak seçim sisteminin mevzuat hükümleri ile çelişmemesine de özen gösterilir.

Bunları sağlamak amacıyla iki etaplı seçim sistemi uygulanır. Buna göre, ilk etapta genel kurula katılan üyelerin tamamı 5 üyelik için oy kullanır. İlk etap oylamada, oy kullanan üyeler Ankara adaylarından 1, İstanbul adaylarından 1, İzmir adaylarından 1 ve tüm diğer illerin adaylarından 2 isim için oy verirler. İkinci etapta ise, kalan 4 üyelik için adayların tamamı arasından serbestçe oy verilerek seçim tamamlanır.

Yönetmeliğin tamamına ulaşmak için tıklayınız.