YAYIN ADI YAZARLAR YIL
Türk Cerrahi Derneği Genel Cerrahi Dernekleri Rehberi 2022 Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca Prof. Dr. Ahmet Çınar Yastı 2022
Peritoneal Yüzey Maligniteleri için Peritonektomi ve Sitoredüktif Cerrahinin Temeli ve Atlası Yutaka YONEMURA, Emel CANBAY 2018
Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 2. Yıl Çalışma Raporu Türk Cerrahi Derneği 2018
Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 1. Yıl Çalışma Raporu Türk Cerrahi Derneği 2018
İngilizce Hastaya Yaklaşım, Medikal Sunum ve Tartışma Becerileri Kitapçığı Türk Cerrahi Derneği; Tasarım: Doç. Dr. Güven Mengü 2018
Genel Cerrahi Uzmanlık Çekirdek Eğitim Programı (ÇEP) Türk Cerrahi Derneği 2018
Türk Cerrahi Derneği Yeterlilik (Board) Okulu Ders Notları Dr. Mehmet Faik Özçelik 2018
Genel Cerrahi Yeterliliği'ne Testlerle Hazırlık Editör: Dr. Mehmet Faik Özçelik, Yrd. Editörler: Dr. Serap Erel, Dr. Volkan Genç, Dr. Münevver Moran, Dr. Neşet Köksal 2018
İngilizce Hastaya Yaklaşım Medikal Sunum ve Tartışma Becerileri Kitapçığı Prof. Dr. Çağatay Çifter, Doç. Dr. M. Can Atalay, Yrd. Doç. Dr. Güven Mengü 2017
TCD Eğitim Seti 47: Meme Kanserinde Hasta Tabanlı Karar Mekanizmaları İçin Kalite HEDEF Mİ? SÜREÇ Mİ? Dr. Bahadır Güllüoğlu, Dr. Atakan Sezer 2016
TCD Eğitim Seti 46: Laparoskopik ve Robotik Rektum Cerrahisi (Cerrahi Anatomi ve Teknik) Prof. Dr. Oktar Asoğlu 2016
TCD Eğitim Seti 45: Üst Gastrointestinal Sistem Lezyonları Doç. Dr. Hasan Bektaş, Doç. Dr. Serkan Sarı 2016
TCD Eğitim Seti 44: Üst Gastrointestinal Sistemin Vasküler Anatomisi ve Varyasyonları Doç. Dr. Fatih Can 2016
Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 2. Yıl Çalışma Raporu Türk Cerrahi Derneği 2016
Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Türk Cerrahi Derneği 2016
İngilizce Medikal Sunum ve Tartışma Becerileri Kılavuzu Prof. Dr. Çağatay Çifter, Doç. Dr. M. Can Atalay, Yrd. Doç. Dr. Güven Mengü 2016
Lenf Sistemi ve Hastalıkları Prof. Dr. İbrahim Ceylan 2016
Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 1. Yıl Çalışma Raporu Türk Cerrahi Derneği 2015
TCD Eğitim Seti 43: Laparoskopik Kolon Cerrahisi (Cerrahi Anatomi ve Cerrahi Teknik) Prof. Dr. Oktar Asoğlu 2015
TCD Eğitim Seti 42: Komplikasyon mu? Malpraktis mi? Av. Burcu Çavdaroğlu, Uz. Dr. Samet Mengüç 2015
TCD Eğitim Seti 41: Vasküler ve Diğer Girişimsel İşlemler Kursu Doç. Dr. Can Atalay 2015
TCD Eğitim Seti 40: Gastrointestinal Sistem Anastomozları: Stapler Kullanımı Prof. Dr. Ethem Geçim, Prof. Dr. Ahmet Türkçapar 2015
TCD Eğitim Seti 39: Gastrointestinal Kanserlerin Yönetimi ve Cerrahi Girişimler Doç. Dr. M. Fatih Can 2015
TCD Eğitim Seti 38: Anorektal Bölgenin Üç Boyutlu Fonksiyonel Anatomisi Prof. Dr. Ethem Geçim 2015
TCD Eğitim Seti 37: Üç Boyutlu Karaciğer Anatomisi Prof. Dr. Selçuk Hazinedaroğlu 2015
TCD Eğitim Seti 36: Santral ve Lateral Boyun Diseksiyonu Prof. Dr. Yeşim Erbil 2015
TCD Eğitim Seti 35: Temel Konulara Kılavuzlarla Yaklaşım-2 Prof. Dr. Fatih Ağalar, Prof. Dr. N. Zafer Cantürk 2015
TCD Eğitim Seti 34: Makaleleri nasıl değerlendirelim? Prof. Dr. Yaman Tekant, Prof. Dr. Yeşim Erbil 2015
TCD Eğitim Seti 33: Gastrointestinal Kanserler Doç. Dr. M. Fatih Can 2015
TCD Eğitim Seti 32: Onkoplastik Meme Cerrahisi-2 Doç. Dr. Can Atalay, Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu 2014
TCD Eğitim Seti 31: Onkoplastik Meme Cerrahisi-1 Doç. Dr. Can Atalay, Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu 2014
TCD Eğitim Seti 30: Perkütan Endoskopik Gastrostomi Uygulamaları Dr. Murat Akaydın 2014
TCD Eğitim Seti 29: Gastrointestinal Sistemde Stent Uygulamaları Dr. Murat Akaydın 2014
TCD Eğitim Seti 28: Acil Endoskopik ve Laparoskopik Girişimler Prof. Dr. Hakan Yanar 2014
Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 2. Yıl Çalışma Raporu Türk Cerrahi Derneği 2014
TCD Eğitim Seti 27: Makaleleri nasıl değerlendirelim? Prof. Dr. Yaman Tekant, Prof. Dr. Yeşim Erbil 2014
TCD Eğitim Seti 26: Temel konulara kılavuzlarla yaklaşım Prof. Dr. Fatih Ağalar, Prof. Dr. N. Zafer Cantürk 2014
TCD Eğitim Seti 25: Anorektal Bölgenin Selim Hastalıkları Doç. Dr. Mustafa Uygar Kalaycı, Doç. Dr. Serkan Sarı, Uz. Dr. Kıvanç Derya Peker 2014
TCD Eğitim Seti 24: Radyolojik Anatomi: Boyun, Toraks, Batın, Pelvis MR Uz. Dr. Mesut Bulakcı, Doç. Dr. Artür Salmaslıoğlu 2014
TCD Eğitim Seti 23: Radyolojik Anatomi: Boyun, Toraks, Batın- Pelvis BT Uz. Dr. Mesut Bulakcı, Doç. Dr. Artür Salmaslıoğlu 2014
TCD Eğitim Seti 22: Gaströzofageal Reflü Hastalığı Prof. Dr. Ahmet Türkçapar, Prof. Dr. Birol Bostancı, Prof. Dr. Umut Barbaros 2014
Olgularla Yanlışlar ve Doğrular 11: Akut pankreatit-02 Prof. Dr. Cemalettin Ertekin, Uz. Dr. Kaan Gök 2014
Olgularla Yanlışlar ve Doğrular 10: Akut pankreatit-01 Prof. Dr. Cemalettin Ertekin, Uz. Dr. Mehmet İlhan 2014
Olgularla Yanlışlar ve Doğrular 09: Endokrin Cerrahisi Prof. Dr. Yeşim Erbil, Uz. Dr. Semra Günay 2014
Olgularla Yanlışlar ve Doğrular 08: Komplikasyon mu? Malpraktis mi? Prof. Dr. Yeşim Erbil, Uz. Dr. Naki Bulut 2014
TCD Eğitim Seti 21: ERCP: Endikasyonlar ve teknik özellikler Prof. Dr. Yaman Tekan, Uz. Dr. Murat Akaydın 2014
TCD Eğitim Seti 20: Güvenli Kolesistektomi Prof. Dr. Aydın Alper 2014
TCD Eğitim Seti 19: Gastrointestinal Stromal Tümörler: Multidisipliner Yaklaşım Prof. Dr. Ekmel Tezel 2014
TCD Eğitim Seti 18: Cerrahide Yanık Hastalarının Yönetimi Prof. Dr. Kaya Yorgancı, Doç. Dr. Çınar Yastı, Doç. Dr. Ali Konan 2014
TCD Eğitim Seti 17: Yumuşak Doku Tümörleri Doç. Dr. Can Atalay, Doç. Dr. Hakan Mersin 2014
TCD Eğitim Seti 16: Şu Etik Dedikleri! Prof. Dr. Tamer Akça 2014
TCD Eğitim Seti 15: Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisinde Temel Kavramlar Prof. Dr. Yılmaz Büyükuncu, Prof. Dr. Rasim Gençosmanoğlu, Doç. Dr. Asım Cingi 2014
TCD Eğitim Seti 14: Ostomiler: Teknik ve Özellikleri Yönünden Cerrahi Yaklaşım Doç. Dr. Ahmet Karamercan 2014
Olgularla Yanlışlar ve Doğrular 07: Vasküler Aciller Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu, Uz. Dr. Fatih Yanar 2014
Olgularla Yanlışlar ve Doğrular 06: Karın Yaralanmaları-2 Prof. Dr. Cemalettin Ertekin, Uz. Dr. Mehmet İlhan 2014
Olgularla Yanlışlar ve Doğrular 05: Karın Yaralanmaları-1 Prof. Dr. Cemalettin Ertekin, Uz. Dr. Kaan Gök 2014
Olgularla Yanlışlar ve Doğrular 04: Yumuşak Doku İnfeksiyonlar Prof. Dr. Yeşim Erbil, Uz. Dr. Beyza Özçınar 2014
Olgularla Yanlışlar ve Doğrular 03: Olağandışı Olgulara Sıra Dışı Çözümler Doç. Dr. Tahir Öze 2014
TCD Eğitim Seti 13: Karaciğer Rezeksiyonları Prof. Dr. Osman Abbasoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kerem 2014
TCD Eğitim Seti 12: Deneysel Cerrahi 02 Prof. Dr. Mustafa Şahin 2014
TCD Eğitim Seti 11: Deneysel Cerrahi 01 Prof. Dr. Mustafa Şahin 2014
TCD Eğitim Seti 10: Etkili Makale Yazımında İpuçları Prof. Dr. Yeşim Erbil, Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu 2014
Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 1. Yıl Çalışma Raporu Türk Cerrahi Derneği 2013
Olgularla Yanlışlar ve Doğrular 02: Sitoredüktif Cerrahi: Kime? Ne zaman? Nasıl? Doç. Dr. Müge Ünal, Prof. Dr. Kürşat Karadayı 2013
Olgularla Yanlışlar ve Doğrular 01: Meme kanseri Prof. Dr. Abdullah İğci, Op. Dr. Mustafa Tükenmez 2013
TCD Eğitim Seti 09: TCD Periferik Vasküler Cerrahi Çalışma Grubu, Periferik Vasküler Cerrahi 02 - Pratik Bilgiler Prof. Dr. İskender Alaçayır, Prof. Dr. Erdal Anadol, Prof. Dr. Selçuk Baktıroğlu, Prof. Dr. Uğur Bengisun, Prof.Dr. Fatih Ata Genç, Prof.Dr. Cüneyt Köksoy, Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu, Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, Prof. Dr. Hakan Uncu 2013
TCD Eğitim Seti 08: TCD Periferik Vasküler Cerrahi Çalışma Grubu, Periferik Vasküler Cerrahi 01 - Pratik Bilgiler Prof. Dr. İskender Alaçayır, Prof. Dr. Erdal Anadol, Prof. Dr. Selçuk Baktıroğlu, Prof. Dr. Uğur Bengisun, Prof.Dr. Fatih Ata Genç, Prof.Dr. Cüneyt Köksoy, Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu, Prof. Dr. Tuğbay Tuğ, Prof. Dr. Hakan Uncu 2013
TCD Eğitim Seti 07: Varis Tedavisinde Cerrahi ve Endovenöz Girişimler Prof. Dr. Mehmet Kurtoğlu, Prof. Dr. Fatih Ata Genç, Prof. Dr. Uğur Bengisun 2013
TCD Eğitim Seti 06: Sorunlu Gastrointestinal Sistem Konuları Prof. Dr. Cemalettin Ertekin, Doç. Dr. Mustafa Uygar Kalaycı 2013
TCD Eğitim Seti 05- Karın Duvarı Fıtıklarında Onarım Teknikleri Prof. Dr. Metin Erdem 2013
TCD Eğitim Seti 04- Obezite Cerrahisinde İpuçları Prof. Dr. Mustafa Şahin 2013
TCD Eğitim Seti 03 - Meme Hastalıklarına Pratik ve Güncel Yaklaşımlar Prof. Dr. Çağatay Çifter, Doç. Dr. Osman Kurukahvecioğlu, Doç. Dr. Serap Gültekin 2013
TCD Eğitim Seti 02 - Pankreas ameliyatlarında ipuçları Prof. Dr. Orhan Bilge, Doç. Dr. Oğuzhan Karatepe 2013
TCD Eğitim Seti 01 - Mide kanseri ameliyatlarında ipuçları Prof. Dr. Mehmet Mihmanlı 2013
TÜRKLERDE CERRAHİNİN GELİŞİMİ Prof. Dr. İbrahim CEYLAN 2012
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2010-2012) 2. YIL ÇALIŞMA RAPORU Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 2012
DAMAR CERRAHİSİNDE ACİL DURUMLAR Prof. Dr. Fatih Ata Genç 2012
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ÇALIŞMA RAPORU 2012 Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 2011
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ GENEL CERRAHİ DERNEKLERİ REHBERİ 2011 Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. Ömer Alabaz 2011
SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ Tanımlar ve Özellikler Dr. Cem Terzi, Dr. Mehmet Eryılmaz, Dr. Ziya Anadol, Dr. Fatih Kaya 2011
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNDE ETİK İLKELER ve KURALLAR Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. Fatih Ağalar 2011
Türk Cerrahi Derneği Tarihçesi Dr. Semih Baskan, Dr. Osman Akata, Dr. İbrahim Ceylan, Dr. Yılmaz Kadıoğlu, Dr. Adnan Ataç 2010
GENEL CERRAHİDE PERFORMANS SİSTEMİ ÇALIŞTAYI Prof. Dr. Cem Terzi, Prof. Dr. Fatih Ağalar 2010
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2008-2010) 2. YIL ÇALIŞMA RAPORU Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 2010
Genel Cerrahi Uzmanlık Eğitimi Raporu 2003-2004 Prof. Dr. Cem Terzi, Doç. Dr. Mehmet Eryılmaz, Op. Dr. Serap Erel, Dr. Fatih Mutlu, Dr. Erman Aytaç, Doç. Dr. Hakan Gülkesen 2010
Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi Atlası Prof. Dr. Selçuk Özarmağan, Prof. Dr. Yeşim Erbil, Doç. Dr. Haluk Recai Ünalp 2010
Türk Cerrahi Derneği Kongreleri(1981-2009) Dr. Semih Baskan, Dr. Osman Akata, Dr. İbrahim Ceylan, Dr. Yılmaz Kadıoğlu, Dr. Adnan Ataç 2010
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU (2008-2010) 1. YIL ÇALIŞMA RAPORU Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu 2009
Türkiye'de Genel Cerrahi İnsan Gücü İşgücü ve İşyükü Raporu Prof. Dr. Cem Terzi, Uğur Okman, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Eryılmaz 2009
TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİNDE ETİK İLKELER ve KURALLAR Prof. Dr. Cem Terzi 2009
SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ETKİNLİKLERİ Tanımlar ve Özellikler Dr. Cem Terzi, Dr. Mehmet Eryılmaz, Dr. Ziya Anadol, Dr. Fatih Kaya 2009
GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ VE YAN DALLAR ÇALIŞTAYI SONUÇ BİLDİRGESİ Türk Cerrahi Derneği 2009
GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ VE YANDALLARI Türk Cerrahi Derneği 2009
TİROİD CERRAHİSİ KİM TARAFINDAN YAPILMALI? Doç. Dr. M. Mahir ÖZMEN 2006
GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2003-2004 Prof. Dr. Semih BASKAN 2004