Onkoplastik meme cerrahisi geçtiğimiz 15 yılda meme kanseri ameliyatlarında sentinel lenf nodu biyopsisi sonrasında en çok kabul gören değişimler arasındadır. Bugün artık meme kanseri kitlesi ortadan kaldırılırken yaratılan doku defektinin düzgün olarak doldurulması kozmetik görüntüyü daha kabul edilebilir kılmaktadır. Anında rekonstrüksiyon konsepti kapsamında gerek implant gerekse doku transferi yöntemi ile yapılan total meme rekonstrüksiyonları bugün için hala plastik ve rekonstrüksiyon cerrahları tarafından icra edilirken, dünyanın bir çok gelişmiş ülkesinde yeterli eğitimden geçmiş genel (meme) cerrahlarının da bu ameliyatları başarı ile yaptığı bilinmektedir. Meme koruyucu onkoplastik cerrahi teknikleri için bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan bu eğitim setinde bu alanda tecrübeli eğitmen genel cerrah meslektaşlarımız rol almıştır. Her biri ayrı teknik olmakla birlikte temel prensipleri benzer olan bu becerileri kazanmak meme kanseri ile uğraşan her genel cerrah için hedef olması gerektiğine inanmaktayız.

Editörlüğünü Doç. Dr. Can Atalay ve Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu’nun üstlendiği bu eğitim projesine katılan Doç. Dr. Atakan Sezer, Doç. Dr. Ali İlker Filiz, Doç. Dr. Hasan Karanlık ve Yrd. Doç. Dr. M. Ümit Uğurlu’ya teşekkür ederiz.

Eğitim seti CD'lerimiz tükenmiştir. İlginiz için teşekkür ederiz. İndirmek için lütfen tıklayınız.