Hukukta hasta hekim ilişkisi büyük ölçüde vekâlet sözleşmesi olarak kabul edilir. Vekâlet sözleşmesinde hekim tedavi güvencesi vermez ancak, hastanın sağlığını koruma ve düzeltme için elinden geleni yapacağına, tüm bilgi ve becerisini onun yararına kullanacağına, tedavisini sürdüreceğine dair güvence verdiği kabul edilir.

Malpraktis davalarında günümüzde bir artış söz konusudur. Hata oluşmasında birçok faktör rol oynamaktadır. Kişisel kusurların yanı sıra bu hatalar sağlık politikaları ve yönetsel sorunlardan da kaynaklanmaktadır. Komplikasyon ile malpraktis arasında çok ince bir çizgi olup, bu projede komplikasyonların hangi koşullarda malpraktis olarak değerlendirilebileceği örneklerle anlatılmaktadır. Yüksek Onur Kurulu üyesi ve aynı zamanda cerrahi uzmanı olan meslektaşımız Uz. Dr. Naki Bulut tarafından titizlikle hazırlanan bu DVD’nin yararlı olması dileği ile.

TCD Yönetim Kurulu (2012-2014)

Eğitim seti CD'lerimiz tükenmiştir. İlginiz için teşekkür ederiz. İndirmek için lütfen tıklayınız.