Türk Cerrahi Derneği’nin Değerli Mensupları, 

25 Mayıs 2024 Cumartesi Günü Türk Cerrahi Derneği Merkezi’nde üyelerimizin de katılımı ile Çekirdek Eğitim Müfredatı (ÇEP) ve Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma Komisyon (TUKMOS) değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu olarak Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca, Prof. Dr. Ali Uzunköy, Prof. Dr. Bülent Erkek, Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Prof. Dr. Tahsin Çolak, Prof. Dr. Mahir Özmen, Doç. Dr. Ahmet Deniz Uçar, Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu’nu temsilen Prof. Dr. Erdinç Çetinkaya, Prof. Dr. Mustafa Ümit Uğurlu, Prof. Dr. Ömer Faruk Özkan, Doç. Dr. Nezih Akkapulu, Sınav Komisyonu adına Prof. Dr. Ebru Menekşe, TUKMOS Başkanı Prof. Dr. Murat Çakır, Adli Tıp Yetkilisi Prof. Dr. Mehmet Velidedeoğlu, Türk Hepato Pankreato Bilier Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kerem, Kepan Derneği Başkanı Prof. Dr. Mutlu Doğanay, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği 2. Başkanı Doç. Dr. Ali Fuat Kaan Gök, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği adına komisyon üyeleri Prof. Dr. Fevzi Cengiz, Doç. Dr. Alp Yıldız, Türk Cerrahi Derneği Vasküler Cerrahi Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Uğur Bengisun, Prof. Dr. Murat Aksoy, Türk Cerrahi Derneği Medikolegal Çalışma Grubu Prof. Dr. Sezgin Yılmaz, Doç. Dr. Adnan Kuvvetli ve Av. Verda Ersoy, Bilkent Şehir Hastanesi İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ali Coşkun, Prof. Dr. Betül Bozkurt ve Türk Cerrahi Derneği Üyesi Doç. Dr. Özgür Albuz katılım sağlamışlardır.

Sabah 10:30’da ilk oturumla başlayan toplantıda ÇEP ve TUKMOS nasıl oluştuğu gelişimi, mesleki olarak üzerimizdeki etkileri tartışıldı. Kısa bir aranın ardından günümüzdeki yansımaları, itiraz konuları, Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu’nun, derneklerin ve çalışma gruplarının itiraz raporları okunmasını takiben, itiraz noktaları; sadece genel cerrahinin değil, diğer disiplinlerin (KBB, Plastik Cerrahi, Üroloji vb.) ÇEP’lerinin de itiraz edilecek noktalar üzerinde duruldu. İtirazların kişisel olarak yapılmasının ve ne kadar çok sayıda yapılırsa daha etkili olacağı üzerinde görüş birliğine varıldı. Genişletilmiş ÇEP müfredatı hakkında bilgilendirme yapıldı. (EK-6) Daha sonra geniş bir mutabakat sağlanarak toplantı sonlandırıldı.

EK-1
EK-2
EK-3
EK-4
EK-5
EK-6
EK-7
EK-8

Prof. Dr. Ahmet Serdar Karaca
Türk Cerrahi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı