Türk Cerrahi Derneği Ödül ve Destek Programını 2007 yılında Türkiye’deki genç genel cerrahların bilimsel faaliyetlerini, klinik ve deneysel araştırmalarını desteklemek amacıyla oluşturmuş, 2010 yılında yeniden düzenlenmiştir.

TCD Yurt Dışı Eğitim Bursu

Dr. Feza Remzi NYU Langone Medical Center Bursu

Nevin Baykent Sağlık ve Eğitim Vakfı - Cerrahi Bursu

Dr. Atilla Soran Bursu