Bu burs için başvurular 10/03/2023 tarihinde sona ermiştir.

Türk Cerrahi Derneği tarafından aşağıda ayrıntılı bilgisi sunulan Genel Cerrahi alanında bilgi ve becerisini yurtdışında önemli bir merkezi ziyaret ederek artırmak isteyen genel cerrahi uzmanlarına yönelik burs tahsis edilmiştir.

2023 yılı için son başvuru tarihi 9 Mart 2023'tür.

Türk Cerrahi Derneği, aşağıdaki koşulları sağlayan başvurular içerisinde, TCD Yeterlik Sınavı 1. ve 2. sınav notu ortalaması en yüksek olan adayları seçecektir.

Bursun Amacı:

TCD Yurt Dışı Eğitim Bursu, Genel Cerrahi alanında, uzman seviyesinde, kendisini geliştirmek, bilimsel araştırmalara katılmak isteyen genel cerrahlara yurt dışında önemli merkezlerde çalışmalarda bulunmak üzere tahsis edilmiştir.

Burs:

Burslar 3 ile 6 ay süreyle aylık 1500$ ve ulaşım giderini (gidiş dönüş yurt dışı uçak bileti) karşılamak şeklindedir.

Burs Şartları:

1) TCD Yurt Dışı Eğitim Bursu:

  • TCD bursiyerin gideceği merkezi belirler veya bursiyer tarafından seçilmiş merkez TCD tarafından onaylanır.
  • Bursiyer üç aylık sürede her hangi bir kesinti-dönüş yapmayacak şekilde gittiği merkezde kalacağına dair (hayati durumlar; vefat, ağır hastalık, afetler vs. dışında) beyan mektubu ve çalıştığı kamu kuruluşundan ilgili 3 yada 6 aylık izin belgesini  TCD’ye sunar.
  • Bursiyer çalıştığı yurtdışı kurum yöneticisinden çalışmaları hakkında bir belge alır ve bu belgeyi yurda dönüşte  TCD’ye sunar.
  • Bursiyer yurda dönüşte elde ettiği kazanımları ve bunları nasıl değerlendireceğini bildiren bir rapor hazırlar. Bu raporu en geç bir ay içinde TCD’ ye sunar.

2)  Burs Şartları:

  • TCD üyesi olmak
  • 45 yaşını doldurmamış olmak
  • TCD Yeterlilik Kurulu Belgesi (Belge geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir) olmak
  • Kamuda çalışmak
  • İngilizce dilini yeterli düzeyde kullanabildiğini belgelemek, (Son 5 yılda alınmış olması gerekmektedir. YÖK Dil 65 puan, YDS 65 puan, TOEFL 65 puan, IELTS 6,5 puan)
Bu burs için başvurular 10/03/2023 tarihinde sona ermiştir.