Bu burs için başvurular 24/03/2020 tarihinde sona ermiştir.

Türk Cerrahi Derneği ile Nevin Baykent Sağlık ve Eğitim Vakfı arasında imzalanan bir protokol kapsamında, aşağıda ayrıntılı bilgisi sunulan Genel Cerrahi alanında bilgi ve becerisini yurtdışında önemli bir merkezi ziyaret ederek artırmak isteyen genel cerrahi uzmanlarına yönelik burs tahsis edilmiştir.

Nevin Baykent Sağlık ve Eğitim Vakfı’na çok teşekkür ederiz.

2020 yılı için 2 kişilik burs kontenjanı vardır. 2020 yılı için burs başvurusunun, 27 Mart 2020 tarihine kadar web sayfası üzerinden yapılması gerekmektedir.

Türk Cerrahi Derneği, aşağıdaki koşulları sağlayan başvurular içerisinde, TCD Yeterlik Sınavı 1. ve 2. sınav notu ortalaması en yüksek olan adayı seçecektir.

Bursun Amacı:

Nevin Baykent Sağlık ve Eğitim Vakfı - Cerrahi Bursu, Genel Cerrahi alanında (Kolorektal Cerrahisi alanı dışında), uzman seviyesinde  kendisini geliştirmek, bilimsel araştırmalara katılmak isteyen genel cerrahlara yurt dışında önemli merkezlerde çalışmalarda bulunmak üzere tahsis edilmiştir.

Burs:

Burslar 3 ay için aylık 1500$ (toplam 4500$) ve ulaşım giderini (gidiş dönüş yurt dışı uçak bileti) karşılamak şeklindedir.

Burs Şartları:

1) Nevin Baykent Sağlık ve Eğitim Vakfı Burs Şartları:

  • TCD bursiyerin gideceği merkezi belirler veya bursiyer tarafından seçilmiş merkez TCD tarafından onaylanır.
  • Bursiyer üç aylık sürede her hangi bir kesinti-dönüş yapmayacak şekilde gittiği merkezde kalacağına dair (hayati durumlar; vefat, ağır hastalık, afetler vs. dışında) beyan mektubu ve çalıştığı kamu kuruluşundan ilgili 3 aylık izin belgesini vakıfa ve TCD’ye sunar.
  • Bursiyer çalıştığı yurtdışı kurum yöneticisinden çalışmaları hakkında bir belge alır ve bu belgeyi yurda dönüşte vakıf’a TCD’ye sunar.
  • Bursiyer yurda dönüşte elde ettiği kazanımları ve bunları nasıl değerlendireceğini bildiren bir rapor hazırlar. Bu raporu en geç bir ay içinde vakıfa ve TCD’ ye sunar.

2) TCD Burs Şartları:

  • TCD üyesi olmak
  • TCD Yeterlik Kurulu Belgesi (Belge geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir) olmak
  • Eğitim ve Araştırma Hastanesi veya Üniversite Hastanelerinde çalışıyor olmak
  • En fazla 5 yıllık genel cerrahi uzmanı olmak
  • İngilizce dilini yeterli düzeyde kullanabildiğini belgelemek, (Son 5 yılda alınmış olması gerekmektedir. YÖK DİL 70 puan, YDS 70 puan, TOEFL 65 puan, IELTS 6,5 puan)
Bu burs için başvurular 24/03/2020 tarihinde sona ermiştir.