Değerli meslektaşım,

TCD-Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu, “Eğitim Kurumları Ziyaret Programı”nı başlatmıştır. Gönüllülük temelinde gerçekleştirlecek kurum ziyaretleri konusunda hazırlanan ve süreçi tanımlayan yazılar tüm AD başkanlıkları ve Klinik Şefliklerine gönderilmiştir. Ayrıca ilgili tüm dökümanlar ilişikte sunularak web sayfamızdan da temin edilebilmektedir.

Yıllardır gerçekleştirlen “Cerrahi Yeterlik Sınavı”na ek olarak, eğitim için temel bir rehber olabilecek “Cerrahi Çekirdek Eğitim Programı”nın tüm kurumlara gönderilmesi ve “Eğitim Kurumları Ziyaret Programı”nın başlatılması ile ülkemizdeki Genel Cerrahi eğitiminin bir standarda oturtulması konusundaki hedefimize çok daha yaklaştığımızı düşünüyoruz.

Bu konudaki en kritik noktanın siz kurum yöneticileri ile kurulacak işbirliği olduğunu düşünüyoruz.

Bu programa katılacağınızı umar, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Türk Cerrahi Yeterlilik Kurulu - Yönetim Kurulu Başkanı

Eğitim Kurumları Ziyaret Programı

 1. Eğitim Kurumun, gereken evrakları hazırlayarak Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu-Yürütme Kurulu’na (TCYK-YK) başvurusu. Gerekenler;
  1. Başvuru yazısı (Anabilim Dalı Başkanı / Klinik Şefi tarafından)
  2. FORM-1’in doldurulması (Eğitim Sorumlusu tarafından)
  3. FORM-2’nin doldurulması (Eğitilenler tarafından)
  4. Eğitim programı kopyası
  5. Asistan “Log-book” örneği
  6. Son 5 yıllık “Yayın listesi kopyası”
  7. Son 5 yıllık “ Sistemler ve büyüklük bazında ameliyatların dağılımı
  8. Başvuru dosyasının tamamının elektronik ortamda taranarak CD veya Flash disk ile gönderilmesi gerekmektedir. 
 2. Evrakların alındı yazısının yazılması (EK-1)
 3. Türk Cerrahi Yeterlik Kurulu-Eğitim Kurumları ve Programı Değerlendirme Komisyonu (TCYK-EKPDK) tarafından dosyanın incelemesi, ziyaret ekibinin belirlenmesi ve başvuru merkezi ile görüşülerek (Anabilim Dalı Başkanı / Klinik Şefi) ziyaret takviminin oluşturulması.
 4. Kesinleşen ziyaret programının TCYK-EKPDK Başkanı ve TCYK-YK Başkanı tarafından birer yazı ile Eğitim merkezi sorumlusu ve kurum Dekan / Başhekim’e bildirilmesi (EK-2 ve EK-3) (başvuruyu izleyen 1 ay içinde sonuçlandırılacak)
 5. Eğitim merkezinin ziyareti (Ziyaret programı iletilecek)
 6. Ziyaret ekibi raportörü tarafından hazırlanan raporun ve ziyaret sırasında yapılan görüşmelerden elde edilen belgelerin TCYK-EKPDK’na sunulması ve raporun tartışılarak kesinleştirilmesi (başvuruyu izleyen 2 ay içinde sonuçlandırılacak)
 7. Hazırlanan raporun TCYK-YK’nda değerlendirilerek, kararın onaylanması
 8. “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi” nin hazırlanması
 9. TCYK-YK sekreteryası tarafından Eğitim merkezi ile görüşülerek Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi’nin sunulacağı günün belirlenmesi
 10. TCYK-YK Başkanı tarafından hazırlanan ve ziyaret tarihini belirten ön yazı ile kesinleşmiş raporun bir kopyasının Anabilim Dalı Başkan’ına / Klinik Şefi’ne gönderilmesi (EK-4) (başvuruyu izleyen 3 ay içinde sonuçlandırılacak)
 11. TCD-Başkanı ve TCYK-YK Başkanı tarafından hazırlanan bilgilendirme yazısının kurum Dekanı / Başhekimi’ne gönderilmesi (EK-5)
 12. TCD-Başkanı, TCYK-YK Başkanı, TCYK-EKPDK Başkanı ve Ziyaret Ekibi (Başkan ve Rapörtör mutlak olmalı)’nin katılacakları Anabilim Dalı Akademik Kurulu sırasında “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi” nin verilmesi.
 13. “Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi” alan merkezlerin Ulusal Cerrahi Kongreleri sırasında ve Türk Cerrahi web sayfasında duyurularak ödüllendirilmesi

Doldurulmuş Form Örnekleri

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Programı Değerlendirme Formu

Ziyaret Sonrası Klinik Sunumu

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Klinik Sunumu

Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgeleri

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi

​Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kurum Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi