Yürütme Kurulu; Yeterlik Genel Kurulu'nca seçilen 8 asil 6 yedek üyeden oluşur. Bu gruba Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu'nun görevlendireceği 1 Yönetim Kurulu Üyesi eklenir. Yürütme Kurulu'na seçilmek için derneğin aktif üyesi olmak ve en az 5 yıldır aktif eğitici kadrolarında bulunmak (profesör, doçent, şef, şef yardımcısı ve halen çalışıyor olmak) gereklidir. Yönetim Kurulu Üyeleri 4 yıllık bir dönem için seçilirler ve en fazla iki dönem görev yaparlar.

 

Dr. Serap Erel
Başkan

 

Dr. Havva Belma Koçer
2. Başkan

Dr. Nezih Akkapulu
Genel Sekreter
 

Dr. Erdinç Çetinkaya
Sayman

Dr. Münevver Moran
Üye

Dr. Ali Güner
Üye

Dr. Orçun Yalav
Üye

Dr. Akın Fırat Kocaay
Üye

6. Dönem (25.03.2022 - 25.03.2026)

 • Dr. Serap Erel (Başkan)
 • Dr. Havva Belma Koçer (2. Başkan)
 • Dr. Nezih Akkapulu (Genel Sekreter)
 • Dr. Erdinç Çetinkaya (Sayman)
 • Dr. Münevver Moran (Üye)
 • Dr. Ali Güner (Üye)
 • Dr. Orçun Yalav (Üye)
 • Dr. Akın Fırat Kocaay (Üye)

Geçmiş Dönem Komisyonlarımız

1. Dönem (21.06.2000 - 26.05.2004)

 • Dr. Semih Baskan
 • Dr. Yavuz Bozfakioğlu
 • Dr. Ragıp Çam
 • Dr. Faik Çelik
 • Dr. Emin Erkoçak
 • Dr. İskender Sayek (Başkan)
 • Dr. Ertan Tatlıcıoğlu
 • Dr. Cem Terzi (Sekreter)
 • Dr. Rıfat Tokyay
 • Dr. Altan Tüzüner

2. Dönem (26.05.2004 – 29.05.2008)

 • Dr. Semih Baskan
 • Dr. Settar Bostanoğlu
 • Dr. Dursun Buğra
 • Dr. Ragıp Çam (Başkan)
 • Dr. Sadık Kılıçturgay (Sekreter)
 • Dr. Ercüment Kuterdem
 • Dr. Mahir Özmen (Dr. Ahmet Çoker’in istifası üzerine)
 • Dr. İskender Sayek
 • Dr. Ertan Tatlıcıoğlu (TCD görevlendirme)
 • Dr. Cem Terzi

3. Dönem (21.06.2008 – 21.06.2012)

 • Dr. Sadık Kılıçturgay (Başkan)
 • Dr. M. Mahir Özmen (Genel Sekreter)
 • Dr. Fatih Ağalar
 • Dr. Betül Bozkurt
 • Dr. Dursun Buğra
 • Dr. Ahmet Çoker
 • Dr. Yeşim Erbil (TCD Yönetim temsilcisi olarak)
 • Dr. İ. Ethem Geçim

4. Dönem (25.05.2012 – 25.05.2016)

 • Dr. Seher Demirer (Başkan)
 • Dr. Mehmet Faik Özçelik (2. Başkan)
 • Dr. Betül Bozkurt (Genel Sekreter)
 • Dr. Ersin Öztürk (Sayman)
 • Dr. Settar Bostanoğlu (Dr. Fatih Ağalar'ın istifası üzerine)
 • Dr. Cüneyt Kayaalp
 • Dr. Ali Konan
 • Dr. Neşet Köksal (Dr. Yaman Tekant'ın istifası üzerine)

5. Dönem (15.04.2016 – 15.04.2020)

 • Dr. Mehmet Faik Özçelik (Başkan)
 • Dr. Neşet Köksal (2. Başkan)
 • Dr. Volkan Genç (Genel Sekreter)
 • Dr. Settar Bostanoğlu (Yeterlilik Kurulu Temsilcisi Üye)
 • Dr. Gökhan Akbulut (Dr. Ali Uzunköy'ın yerine)
 • Dr. Mustafa Şare
 • Dr. Meryem Günay Gürleyik
 • Dr. Münevver Moran
 • Dr. Mehmet Fatih Can (Dr. Ali Konan'ın yerine)