Eğitim Kurumları ve Programlarını Değerlendirme Komisyonu (Eşyetkilendirme Komisyonu); Eğitim üst kurulunca seçilen 8 asil (en az 3’ü Eğitim Hastanesi eğitici kadrosundan olmak üzere) ve 3 yedek üyeden oluşur. Bu gruba Türk Cerrahi Derneği’nin görevlendirdiği 1 kişi eklenir. Eşyetkilendirme komisyonuna seçilebilmek için derneğin aktif üyesi olmak ve uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az 10 yıldır aktif eğitici kadrolarında bulunmak (profesör, doçent, şef, şef yardımcısı olmak ve halen çalışıyor olmak) gereklidir. Bu üyeler 4 yılda bir seçilir.

6. Dönem eşyetkilendirme komisyonu seçimi 29.05.2022 tarihinde gerçekleştirilmiş olup komisyonda yer alan isimler aşağıdaki gibidir.

Dr. Kemal Arslan

Dr. İbrahim Ethem Geçim

Dr. Emin Sami Gürleyik

Dr. Neşet Köksal

Dr. Gökhan Moray

Dr. Nihat Zafer Utkan

Dr. Cumhur Yeğen

Dr. Halil Kaya Yorgancı

6. Dönem (29.05.2022- )

 • Dr. Kemal Arslan
 • Dr. İbrahim Ethem Geçim
 • Dr. Emin Sami Gürleyik
 • Dr. Neşet Köksal
 • Dr. Gökhan Moray
 • Dr. Nihat Zafer Utkan
 • Dr. Cumhur Yeğen
 • Dr. Halil Kaya Yorgancı

Geçmiş Dönem Komisyonlarımız

1. Dönem (15.05.2002 - 20.11.2004)

 • Dr. Süha Aydın
 • Dr. Erşan Aygün
 • Dr. Adil Baykan
 • Dr. Sabri Ergüney
 • Dr. Fuat İpekçi
 • Dr. Hasan Kaplan
 • Dr. Orhan Kozak
 • Dr. Mehmet Ali Önal
 • Dr. Kayhan Özkan
 • Dr. Sefa Tüzün
 • Dr. Zeki Yılmaz

2. Dönem (20.11.2004 - 25.11.2006)

 • Dr. Musa Akoğlu
 • Dr. Ali Akyüz (Sekreter)
 • Dr. Ümit Balcısoy
 • Dr. İsmet Baran
 • Dr. Ömer Cengiz
 • Dr. Emin Erkoçak
 • Dr. Nusret Korun
 • Dr. İskender Sayek (Başkan)
 • Dr. Yılmaz User

3. Dönem (25.11.2006 - 01.12.2012)

 • Dr. Ali Akyüz
 • Dr. Semih Baskan (Dr. Ümit Balcısoy'un emekli olması nedeniyle)
 • Dr. Faruk Coşkun (Dr. Adil Baykan'ın emekli olması nedeniyle)
 • Dr. M. Ali Akkuş (Dr. Ömer Cengiz'in emekli olması nedeniyle)
 • Dr. Emin Erkoçak
 • Dr. Hülagü Kargıcı (Dr. Ragıp Kayar'ın emekli olması nedeniyle)
 • Dr. Sadık Kılıçturgay (TCD görevlendirme, Sekreter)
 • Dr. Nusret Korun
 • Dr. İskender Sayek (Başkan)

4. Dönem (01.12.2012 - 04.12.2016)

 • Dr. Orhan Alimoğlu
 • Dr. Semih Baskan (Başkan)
 • Dr. Faruk Coşkun
 • Dr. Ertuğrul Göksoy
 • Dr. Osman Nuri Dilek
 • Dr. Çetin Kotan (Dr. Bilsel Baç'ın emekli olması nedeniyle)
 • Dr. M. Mahir Özmen (Sekreter)
 • Dr. Mithat Kerim Arslan (Dr. Musa Kazım Sarı'nın emekli olması nedeniyle)

5. Dönem (04.12.2016- 04.12.2020 ~ COVID-19 sebebiyle 29.05.2022)

 • Dr. Settar Bostanoğlu
 • Dr. Zafer Ergül
 • Dr. Ertuğrul Göksoy (Başkan)
 • Dr. Emin Sami Gürleyik
 • Dr. Deniz Güzey (Dr. Mithat Kerim Arslan'ın emekli olması nedeniyle)
 • Dr. Neşet Köksal
 • Dr. Osman Kurukahvecioğlu (Sekreter)
 • Dr. M. Tahir Özer (TCD Görevlendirme)
 • Dr. Nihat Zafer Utkan