TCYK Resertifikasyonu' nun yaygınlaştırılması ve kolaylaştırılması için Kurulumuz, TTB-STE Kredilendirme Yönergesi'nde tanımlanan eğitim etkinliklerinden alınan puanların işlenme ve belgelendirme zorlukları nedeniyle, sistemden kaynaklı sorunlar çözümlenene kadar aşağıdaki kuralların değerlendirmede kullanılmasına karar vermiş ve “Katılınan etkinliğin katılım belgesi ve/veya etkinliğin TTB-STE kredi puanını gösterir belgenin” sürekli tıp eğitiminin belgelendirmesi için yeterli olacağı görüşünü kabul etmiştir. Ancak bu süreç içerisinde sizlerden çok az sayıda bir geri dönüş söz konusu olmuştur.

Yeniden belgelendirme süreci İç Yönergemizde de belirtildiği gibi tamamen gönüllülük çerçevesinde TTB-Kredilendirme Komisyonu ile paralel olarak yürütülmektedir.

Kurulumuz ilk kurulduğu yıllardan bugüne kadar Sürekli Tıp Eğitimi ve Sürekli Mesleki Gelişim (STE-SMG)'in önemini, hekimlik hayatımıza sağlayacağı katkıları dile getirmiş ve bu  konuda sürekli çalışarak sizlerin de değerli katkılarıyla çok yol almıştır. Bu sürecin devamlılığının sağlanabilmesi, eğitime ve eğitimin standardizasyonuna önem veren siz değerli üyelerimizle mümkün olacaktır.

TCD Yeterlik Yürütme Kurulu

Re-sertifikasyon belgeleri için  lütfen tıklayınız
Re-sertifikasyon işlemlerinizi online yapmak için lütfen tıklayınız.

Yeniden Belgelendirme Hakkında Daha Önce Yapılan Çalışmalar