Anatomik Çizimler

Calot Üçgeni
Sistik Kanalın Koledoğa Proksimaldan Açılması
Sistik Kanalın Koledoğa Distalden Açılması
sistik Kanalın sağ Hepatik Kanala Açılması
Kısa sistik Kanal Açılması
Sistik Kanalın Koledoğa Açılma Çeşitleri