Anatomik Çizimler

  • Calot Üçgeni

  • Sistik Kanalın Koledoğa Proksimaldan Açılması

  • Sistik Kanalın Koledoğa Distalden Açılması

  • sistik Kanalın sağ Hepatik Kanala Açılması

  • Kısa sistik Kanal Açılması

  • Sistik Kanalın Koledoğa Açılma Çeşitleri