Anatomik Çizimler

  • Sistik Arterin Intermediate Hepatik Arterden Çıkışı

  • sistik Arterin Sağ Hepatik Arterden Çıkışı

  • Sistik Arterin Hepatik Arterden Çıkışı

  • Sistik Arterin Çıkış Yerleri