Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Derneklerin Ortak Kamuoyu Duyurusu

06.10.2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri ile hekimlerin hastalarının tanı ve tedavi işlemlerini özel hastanelerde ve tıp merkezlerinde yürütmeleri hukuka aykırı olarak çok büyük ölçüde kısıtlanmış olduğu gibi hastalarının hakları da ihlal edilmiştir.

Devamı için lütfen tıklayınız.


İstanbul Tabip Odası 14 Mart Tıp Bayramı Etkinlikleri

Sayın Üyelerimiz,

İstanbul Tabip Odası'nın 14 Mart Tıp Bayramı etkinlikleri çerçevesinde her yıl verdiği Tıp Hizmet Ödülü ve Tıp Bilimi Ödülü için gerekli adaylık koşulları ekte bilginize sunulmuştur. Meslektaşlarımızın ekteki formu doldurarak önerdikleri adayları derneğimize göndermeleri rica olunur.

Saygılarımızla
TCD Yönetim Kurulu

Ek: Duyuru yazısı, ödül kuralları ve aday öneri formu