Değerli Meslektaşlarımız,

Sizlerin de bildiği gibi yeni dönem Yeterlik Sınav tarihleri belli olmuş ve sizlere de duyuru yapılmıştır. Yeterlik Sınavı iki aşamalı bir sınavdır. İlk aşamada adaylara temel ve klinik bilgilerin birlikte sorulduğu yazılı sınav yapılır. Bu sınavdan 60 ve üzeri puan alan adaylar Genel Cerrahi Uzmanı iseler sözlü sınava girmeye hak kazanırlar. Sözlü Sınav olgular ve makale modülü ile birlikte daha çok klinik yaklaşımların değerlendirildiği senaryo-epikriz ve travma modüllerinden oluşmaktadır. Bu istasyonların tamamına giren adaylar toplamda 60 ve üzeri puan aldıklarında “Türk Cerrahi Yeterlik Belgesi” almaya hak kazanırlar. 

Yazılı sınavda, klinik soru dağılımı dengeli şekilde olmaktadır ve sınav soruları Genel Cerrahi ÇEP’ine göre hazırlanmaktadır. Yazılı sınav geçerlilik süresi 5 yıldır. Genel Kurul’da alınan karara göre; bundan sonraki yazılı sınavlarda başarılı olanlar, 5 yıl içinde sözlü sınava başvurmazlar ise sözlü sınava ancak yeniden yazılı sınava girip başarılı olurlarsa başvurabileceklerdir. 

Bu nedenle daha önce yazılı sınava girip başarılı olmuş, fakat sözlü sınava henüz başvuramamış olan adaylar için Ekim ayında yapılacak olan sözlü sınava ilave olarak ikinci bir sözlü sınav tarihi belirlenmiştir. Sınav kontenjanları sınırlı olduğundan, son başvuru tarihinden önce başvurunuzu yapmanızı önemle hatırlatır, sınava girecek adaylara şimdiden başarılar dileriz.

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu

Sözlü sınava başvurmak için lütfen tıklayınız.