Başvuru koşulları

  • En az 500 üst GIS endoskopisini fiilen uygulamış olması,
  • Eğitim alacak kişilerin öncelikle haftada 10 ERCP hasta potansiyeli olan kurumlarda çalışıyor olması,
  • Eğitim süresi kesintisiz 6 ay olarak planlanmıştır.
  • Kursiyer seçimi eğitim verecek kurumlar tarafından yapılacaktır.

6 aylık kurs programı

1. ay:

 -Ortamı ve cihazları tanıma,

-Hastanın işleme hazırlanmasını öğrenme,

-ERCP endikasyon ve kontrendikasyonları öğrenme,

-Anamnez alma,

-Hasta ve yakınlarını bilgilendirme,

-Onam alma,

-Endoskopla papillaya kadar ilerleme,

-Endoskopu kısaltarak papillayı karşına alma,

-Lezyonları tanıma,

2. ay:

-Endoskopla papillaya kadar ilerleme,

-Endoskopu kısaltarak papillayı karşına alma,

-Lezyonları tanıma,

-Basit kanülasyon, kolanjiografi çekme,

-Skopi cihazını tanıma ve kullanmayı öğrenme,

-Kolanjiografide normal yapıları tanıma,

-Radiyolojik lezyonları ölçme,

-Rapor yazmayı öğrenme,

 3. ve 4. ay:

-Mentör kontrolünde tanısal ERCP girişimleri yapma,

-Basit sfinkterotomi yapma,

-Balon ve basket uygulama,

-Kolay vakalarda stent uygulama .

 5. ve 6 ay:

-Mentör kontrolünde tanısal ERCP girişimleri yapma,

-Terapotik girişimler yapma (sfinkterotomi, taş ekstraksiyonu, litotripsi, stent uygulamaları, darlık dilatasyonları, pankreatografi, pankreatik stent uygulama.