Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
SS153 - Minimal invaziv cerrahi uygulanan kist hidatik hastalarında PGAA (Perforator - Grinder – Aspirator – Apparatus) kullanımı ve 20 hastalık tecrübemiz
İsmail Cem Sormaz
Yok
VB58 - Paraözefageal Herni (Tip II Hiatal Herni) 'nin Laparoskopik Tedavisinde Prostetik Mesh Kullanımı Olmazsa Olmaz mıdır?
Murat Akıcı, Sezgin Yılmaz
Yok
SS154 - Cerrahi öncesi anksiyetenin, laparaskopik kolesistektomi uygulanan hastalarda postoperatif ağrı ve bulantı algısına etkisi
Fatih Serkan Yeğen
Yok
VB59 - Robotik Özefagus Divertikülektomi, İki Olgu Sunumu
Gökhan Akbulut
Yok
SS155 - Rosenthal'in intraoperatif komplikasyon sınıflaması ile postoperatif komplikasyon gelişmesi arasında ilişki var mı? Hepatopankreatobilier cerrahi perspektifi
Erdem Kınacı, Mert Mahsuni Sevinç, Emre Erdoğan, Abdulkerim Özakay, Serkan Sarı
Yok
VB6 - İnkarsere mesane kasık fıtığının laparoskopik extraperitoneal onarımı; Olgu sunumu (video)
Fahrettin Acar, Bayram Çolak, Gökhan Fidancı, Mustafa Şahin
Yok
SS156 - Tokyo 2013 tanı ve ciddiyet sınıflaması klavızına göre akut kolesistitde erken (başvurudan 7 gün içinde) kolesistektomi sonuçları
İsmail Sert
Yok
VB60 - Anal İnkontinans Tedavisinde 'Overlapping Sfinkteroplasti' Tekniği
Ahmet Rencüzoğulları, İsmail Cem Eray
Yok
SS157 - Pankreatikoduodenektomi sonrası sağkalım
Saygı Gülkan
Yok
VB61 - Metastatik Tiroidin Papiller Kanserlerinde Cerrahi Diseksiyon Sınırı Nedir?
Mustafa Öner Menteş, Zafer Kılbaş, Yaşar Subutay Peker, Murat Urkan, Ramazan Yıldız, İsmail Hakkı Özerhan, Orhan Kozak
Yok
SS158 - Geçirilmiş Ekinokokosis Enfestasyonu Karsinom Hücrelerinin Büyümesini Baskılar mı? (deneysel çalışma)
Serhat Doğan
Yok
VB62 - Yeni teknik: laporoskopik fıtık cerrahisinde yama tespitinde ucuz ve pratik uygulama
Metin Ertem
Yok
SS159 - Akut biliyer pankreatitli hastalarda IL-8 gen polimorfizminin araştırılması
Ender Anılır
Yok
VB7 - Sentetik örgü ile dev paraözofajial fıtığın laparoskopik onarımı; 8 ardışık olgu (video)
Fahrettin Acar, Bayram Çolak, Mustafa Şahin
Yok
SS160 - CRP seviyesi akut pankreatitin şiddet ve mortalitesini öngörmede Ranson sınıflamasının etkinliğini arttırabilir mi? 211 hastalık prospektif kohort çalışma
Fatih Başak
Yok
VB8 - Konjenital Epidermoid Kistli Olguda Laparoskopik Parsiyel Splenektomi
Selim Doğan, Nihat Aksakal, Sercan Yüksel, Şeyma Karakuş, Safa Toprak, Selçuk Mercan
Yok
SS161 - Periampuller Bölge Tümörlerinde HOTTIP’ in Öneminin Araştırılması
Özkan Balçın
Yok
VB9 - Laparoskopik Nissen Funduplikasyonuna Bağlı Disfajinin Laparoskopik Rekonstruksiyonu
Orçun Yalav, Ahmet Rencüzoğulları, Hüsnü Sönmez
Yok
SS162 - İleri yaşlı hastalarda pankreatikoduodenektomi
Elif Çolak, Gültekin Ozan Küçük, Fikri Arslan
Yok
SS163 - Pankreas Adenokarsinm Nedeniyle Opere Olan Hastalarda Survival İçin Prognostik Faktörlerin İncelenmesi
Tonguç Utku Yi̇lmaz, Selman Çınar, Sertaç Ata Güler, Gökhan Pösteki, Erdem Okay
Yok