Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
Yanık Hastada Hemşirelik Bakımı
Hemşire Özgür Çeliksoy ÖZAÇIK
26 Mart 2022
YANIK YARALARININ TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR
Dr. A. Deniz UÇAR
26 Mart 2022
Yeni Nesil Cerrahi ve Hemşirelik
Prof. Dr. Meryem Yavuz van Giersbergen
26 Mart 2022
Perkütan Endoskopik Gastrostomi Bakımında Hemşirenin Rolü
Birgül Ödül Özkaya, Çile Tutuk, Melike Mercan Başpınar, Ahmet Sürek
26 Mart 2022
Karaciğer Nakli Hastalarında Anksiyete, Algılanan Stres Düzeyi ve Uyku Kalitesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tuğba Nur Öden, Tuğçe Yeşilyaprak, Fatma Demir Korkmaz
26 Mart 2022
Canlı Organ Donörlerinin Eğitim Bilgi ve Sağlık Okuryazarlığı Düzeylenin İncelenmesi ve Eğitim Gereksinimlerine Yönelik Öğretim Materyali Geliştirilmesi
Tuğba Nur Öden, Fatma Demir Korkmaz
26 Mart 2022
Yanık Hastalarında Sosyal Görünüş Kaygısı ve Etkileyen Faktörler
Adile Savsar, Hatice Ayhan, Sibel Yılmaz Şahin, Emine İyigün
26 Mart 2022
BÖBREK NAKLİ ALICILARININ BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN Uzm. Hemşire Ezgi GÖRÜCÜ Doç. Dr. Yaprak SARIGÖL ORDİN İNCELENMESİ
Uzm. Hemşire Ezgi GÖRÜCÜ, Doç. Dr. Yaprak SARIGÖL ORDİN
26 Mart 2022
COVID-19 Pandemisi Sırasında Farklı Ülkelerde Çalışan Ameliyathane Hemşirelerinin Anksiyete ve Depresyon Yordayıcıları
Filiz Öğce, Burcu Özkul, Hale Turhan Damar, Patrick Voight, Mona Guckian Fisher, Michael Elin, Suresh K Sharma, Sarah Bird
25 Mart 2022
Covid-19 Pozitif ve Negatif Bireylerdeki Basınç Yaralanmalarının Retrospektif Karşılaştırılması
Tuğçe Aksan, Dilek Yılmaz Akyaz, Ecem Eren, Tuğba Cevizci
25 Mart 2022
COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE AMELİYAT OLAN HASTALARDA BASINÇ YARASI İNSİDANSININ İNCELENMESİ
Bilgin Savran, Doç. Dr. Özlem Bilik
25 Mart 2022
Cerrahi Birimlerde Çalışan Hemşirelerin İzolasyon Önlemlerine İlişkin Bilgi Düzeyi ve Uygulamalarının Değerlendirilmesi
Dilek Demir, Sibel Seçer Çelik, Burcu Özer, Anita Karaca
25 Mart 2022
Hemşirelik Bakımını Görünür Hale Getirebiliyor muyuz? Evet: Karşıt Görüş
Prof.Dr. Seher Deniz Öztekin
25 Mart 2022
Ameliyat Sonrası Ağrı Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar
Fatma Eti Aslan
25 Mart 2022
Cerrahi Hemşireliği Eğitiminde Örneklerle Son Gelişmeler - Teorik Eğitimdeki Gelişmeler
Doç. Dr. Esma ÖZŞAKER
25 Mart 2022
HIZLANDIRILMIŞ İYİLEŞTİRME PROTOKOLLERİ ERAS’ın Kliniğe Yansıtılmasında Biz Neredeyiz?
Prof. Dr. Hülya BULUT
25 Mart 2022
Kateter İlişkili Enfeksiyonlar ve Önleme Stratejileri
Doç. Dr. Özlem Bilik
25 Mart 2022
SAĞLIK HİZMETİ İLİŞKİLİ ENFEKSİYONLARI ÖNLEME STRATEJİLERİ
Nilgün Deniz KÜÇÜKLER
25 Mart 2022
Organ Naklinde Son Gelişmeler
Doç. Dr. Yaprak Sarıgöl Ordin
25 Mart 2022
KARACİĞER NAKLİ SONRASI HEMŞİRELİK BAKIMI
Nebile ÇUBUK
24 Mart 2022