Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
Adrenal Kitle Yönetiminde Robotik Cerrahinin Yeri Bir Olgu Kontrol Çalışması
Can UÇ, Berk SERTÖZ, Yiğit TÜRK, Murat ÖZDEMİR, Özer MAKAY
26 Mart 2022
Bilateral Adrenalektomi Yapılan Ratlarda Surrenal Glandın Heterotopik Ototransplantasyonu
Mahmut Said Değerli, Gamze Çıtlak, Mustafa Ertuğrul Yurtteri, Muzaffer Akıncı
26 Mart 2022
Teröpatik primer lateral lenf nodu diseksiyonu yapılan papiller tiroid kanserli hastalarda tedaviye yanıtı etkileyen faktörler
Yalın İşcan, Alper Bozkurt, İsmail Cem Sormaz, Fatih Tunca, Yasemin Giles Şenyürek
26 Mart 2022
PARATİROİD DOKUSUNDAN 3D BİYO BASKıLAMA YÖNTEMİ İLE İN VİTRO KALSİYUM DUYARLı VE HORMONOAKTİF PARATİROİD DOKU EŞLENİĞİ ÜRETİMİ
Sümeyra Güler, Mervesu Gökyürek, Nuray Yazıhan, Kerim Bora Yılmaz, Melih Akıncı, Mehmet Ali Gülçelik, Pınar Yılgör Huri
26 Mart 2022
Primer Hiperparatiroidide Postoperatif Hipokalsemiyi Öngören Yeni Bir İndeks
Ahmet Tarık Harmantepe, Enes Baş, Ali Küçük, Belma Koçer
26 Mart 2022
İntraoperatif Sinir Monitörizasyonunda Sinyal Kaybı Gelişiminde Aşamalı Tiroidektominin Katkıları
Nurcihan Aygün, Mehmet Uludağ
26 Mart 2022
Popüler Kültür Ütopyasından Bilime: Star Trek Evreninde Tıbbi ve Cerrahi Uygulamalar
Prof. Dr. Tamer Akça
25 Mart 2022
İAB fol neoplazm gri zon. Tanı için yenilik var mı?
Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak
25 Mart 2022
Endokrin olgular
Prof. Dr. Serpil Dizbay Sak, Prof. Dr. Alptekin Gürsoy, Prof. Dr. Özlem Küçük, Prof. Dr. Ferit Taneri, Prof. Dr. Zafer Cantürk
25 Mart 2022
Cerrahi Hastalarda Hidroksi Metil Bütirat
Dr. Kemal Yandakçı
25 Mart 2022
Paratiroidleri Nasıl Korumalı?
Dr. Ali Uğur Emre
25 Mart 2022
Sinir Monitörizasyonundan Neler Öğrendik??
Dr. Mehmet Uludağ
25 Mart 2022
Belirsiz ve Yüksek Riskli Nodüllerde Tamamlayıcı Tiroidektominin Rolü
Dr. Özer Makay
25 Mart 2022
Robotik Tiroidektomi
Dr. A. Cem Dural
25 Mart 2022
TRANSORAL TİROİDEKTOMİ VESTİBULAR YAKLAŞIM (TOETVA) NASIL YAPARIM
DR. FATİH TUNCA
25 Mart 2022
Total Tiroidektomi
Prof. Dr. Beyza ÖZÇINAR
25 Mart 2022
İNTRAOPERATİF ULTRASONOGRAFİ REHBERLİKLİ ONKOPLASTİK CERRAHİ
İlhan Taşdöven, İlke Aktuğ Buzkan, Güldeniz Karadeniz Çakmak
25 Mart 2022
İdiyopatik Granülomatöz Mastitli Hastalarda Steroid Tedavisinin Uzun Dönem Sonuçları
Harun Karabacak, Ramazan Kozan, Saygın Altıner, Hakan Cem Yılmaz, Can Şahin, Murat Akın
25 Mart 2022
İdiopatik granülomatöz mastitli hastalarda dokudaki IgG4 düzeyinin tedavi etkinliğindeki yeri
Mircelil Seyidov, Ramazan Kozan, Mahir Nasirov, Kürşad Dikmen, Güldal Esendağlı , Murat Akın
25 Mart 2022
MEME KANSERİNDE UYGULANAN CERRAHİ PROSEDÜRÜN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ
Ahmet Cem Esmer, Deniz Tazeoğlu, Önder Önal, Ahmet Dağ
25 Mart 2022