Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
SS156 - Tokyo 2013 tanı ve ciddiyet sınıflaması klavızına göre akut kolesistitde erken (başvurudan 7 gün içinde) kolesistektomi sonuçları
İsmail Sert
Yok
VB60 - Anal İnkontinans Tedavisinde 'Overlapping Sfinkteroplasti' Tekniği
Ahmet Rencüzoğulları, İsmail Cem Eray
Yok
SS157 - Pankreatikoduodenektomi sonrası sağkalım
Saygı Gülkan
Yok
VB61 - Metastatik Tiroidin Papiller Kanserlerinde Cerrahi Diseksiyon Sınırı Nedir?
Mustafa Öner Menteş, Zafer Kılbaş, Yaşar Subutay Peker, Murat Urkan, Ramazan Yıldız, İsmail Hakkı Özerhan, Orhan Kozak
Yok
SS158 - Geçirilmiş Ekinokokosis Enfestasyonu Karsinom Hücrelerinin Büyümesini Baskılar mı? (deneysel çalışma)
Serhat Doğan
Yok
VB62 - Yeni teknik: laporoskopik fıtık cerrahisinde yama tespitinde ucuz ve pratik uygulama
Metin Ertem
Yok
SS159 - Akut biliyer pankreatitli hastalarda IL-8 gen polimorfizminin araştırılması
Ender Anılır
Yok
VB7 - Sentetik örgü ile dev paraözofajial fıtığın laparoskopik onarımı; 8 ardışık olgu (video)
Fahrettin Acar, Bayram Çolak, Mustafa Şahin
Yok
SS160 - CRP seviyesi akut pankreatitin şiddet ve mortalitesini öngörmede Ranson sınıflamasının etkinliğini arttırabilir mi? 211 hastalık prospektif kohort çalışma
Fatih Başak
Yok
VB8 - Konjenital Epidermoid Kistli Olguda Laparoskopik Parsiyel Splenektomi
Selim Doğan, Nihat Aksakal, Sercan Yüksel, Şeyma Karakuş, Safa Toprak, Selçuk Mercan
Yok
SS161 - Periampuller Bölge Tümörlerinde HOTTIP’ in Öneminin Araştırılması
Özkan Balçın
Yok
VB9 - Laparoskopik Nissen Funduplikasyonuna Bağlı Disfajinin Laparoskopik Rekonstruksiyonu
Orçun Yalav, Ahmet Rencüzoğulları, Hüsnü Sönmez
Yok
SS162 - İleri yaşlı hastalarda pankreatikoduodenektomi
Elif Çolak, Gültekin Ozan Küçük, Fikri Arslan
Yok
SS163 - Pankreas Adenokarsinm Nedeniyle Opere Olan Hastalarda Survival İçin Prognostik Faktörlerin İncelenmesi
Tonguç Utku Yi̇lmaz, Selman Çınar, Sertaç Ata Güler, Gökhan Pösteki, Erdem Okay
Yok
SS164 - Pankreatikoduodenektomi Sonrası Pankratik Fistül Gelişimindeki Etyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi
Zeliha Özlem Sert
Yok
SS165 - Türkiye’nin Karaciğer Transplantasyonlarındaki Erken Dönem Mortalite Oranı, 2007-2015
Saygı Gülkan, Eyüp Sabri Tezcan, Osman Özcan, Alper Süzen, İsmet Köksal
Yok
SS166 - Canlı Vericili Karaciğer Nakil Hastalarında Geç Akut Rejeksiyon İnsidansı, Risk Faktörleri ve İmmunosupresif Ajanların Rolü
Mücahit Özbilgin
Yok
SS167 - Morbid obezite tedavisinde laparoskopik mini gastrik bypass ile laparoskopik Roux-en-Y gastric bypas’ın karşılaştırılması; 5 yıllık deneyimlerimiz
Fahrettin Acar, Hüseyin Yılmaz, Hüsnü Alptekin, Akın Çalışır, Mustafa Şahin
Yok
SS168 - Laparoskopik Sleeve Gastrektomi Sonrası Obez Hastalardaki Hastane Anksiyete Ve Depresyon Skorlarındaki Değişimler
Sinan Arıcı, Candaş Erçetin, Ali Solmaz, Hakan Yiğitbaş, Erkan Yavuz, Osman Bilgin Gülçiçek, Fatih Çelebi, Rıza Kutaniş
Yok
SS169 - Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası gelişebilecek kaçakları belirlemede kullanılabilecek yeni bir yöntem: Sızma basıncı
Fatih Mehmet Yazar
Yok