Sunu Arama

Sunular

Sunu Başlığı Tarih İndir
Karaciğer Transplantasyonu
Doç. Dr. Ebru H. AYVAZOĞLU SOY
25 Mart 2022
Travmalı Hastalarda Multimodal Analjezi Uygulamasına İlişkin Hemşire Kayıtlarının Değerlendirilmesi
Arş.Gör İlknur TURA, Doç.Dr Sevilay ERDEN
25 Mart 2022
Ameliyathanede Hasta Güvenliği
Karin Demirci
25 Mart 2022
AMELİYATHANEDE ÇALIŞAN HEMŞİRELERİN CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARINI ÖNLEMEYE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ
Nuray Altay
24 Mart 2022
Elektif kalp cerrahisi hastalarında ameliyat öncesi ve sonrası beslenme durumunun komplikasyon gelişimine, enfeksiyon varlığına, yoğun bakım ünitesinde ve hastanede kalış sürelerine etkisinin incelenmesi
Aylin Durmaz Edeer, Eda Ayten Kankaya, Özlem Bilik
24 Mart 2022
AMELİYAT ÖNCESİ YAŞANAN AĞRI KORKUSUNUN AMELİYAT SONRASI AĞRI VE KONFORA ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Necibe YAVUZ ASLANOĞLU, Prof. Dr. Fatma ETİ ASLAN, Prof. Dr. Meryem YAVUZ van GIESBERGEN
24 Mart 2022
CENTER OF EXCELLENCE AKREDİTASYON STANDARTLARI İLE OBEZİTE CERRAHİSİ: OLGU SUNUMU
TANSU TURAN
24 Mart 2022
Bariatrik ve Metabolik Cerrahide Hemşirenin Rolü
Seven Aslan
24 Mart 2022
Obezite Cerrahisi Uygulanan Hastanın RoperLoganTierney Yaşam Modeline Göre Hemşirelik Bakımının İncelenmesi
Sümeyye Taşkıran, Elif Hamarat, Arzu Altın, Birgül Ödül Özkaya
24 Mart 2022
Bariatrik Cerrahi Hastalarına Ameliyat Öncesi Dönemde Verilen Kapsamlı Eğitiminin Ameliyat Sonrası Dönemde Verilen Kilo Kaybına ve Komplikasyon Görülme Durumuna Etkisi
Öğr.Gör.Dr.Aylin Erdim, Prof.Dr.Ömer Günal
24 Mart 2022
65 YAŞ ÜSTÜ HASTALARDA BESLENME DURUMUNU DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK 2009- 2019 YILLARI ARASINDA YAPILAN ÇALIŞMALARIN İNCELENMESİ
Doç.Dr. Aylin Durmaz EDEER, Araş. Gör. Burcu YÜKSEL
24 Mart 2022
"65 YAŞ ÜSTÜ HEPATOPANKREATOBİLİER CERRAHİ HASTALARINDA ESICM NÜTRİSYON KLAVUZU EŞLİĞİNDE ERKEN ENTERAL NÜTRİSYON VE SONUÇLARI "
Nergis DURSUN, Fadime KAÇAR, Ayberk DURSUN, İsmail SERT, Mustafa EMİROĞLU
24 Mart 2022
Laparoskopik Kolesistektomi Sonrası Erken Dönem Mobilizasyon Postoperatif Hasta Konforunu Arttırır
Hemş. Elif Kar, Dr. Barış Gülcü, Prof. Dr. Ersin Öztürk
24 Mart 2022
CERRAHİ HEMŞİRELİĞİNDE İNOVASYON
Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DOĞAN MERİH
24 Mart 2022
Minimal İnvaziv Cerrahide Son Gelişmeler
Prof. Dr. Fatma Demir Korkmaz
24 Mart 2022
Cerrahi Hasta Bakımına Yönelik Kalite Göstergeleri
Meryem Yavuz van Giersbergen
24 Mart 2022
Cerrahide Kanıt Değeri Yüksek Önerilere Neden Uymuyoruz?
Uzm Hem. Meltem ULUS, Prof. Dr. Filiz ÖĞCE AKTAŞ, Prof. Dr. Metin ÇAKMAKÇI
24 Mart 2022
COVID 19 PANDEMİSİNİN CERRAHİ HEMŞİRELİĞİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Doç. Dr. Fatma VURAL
24 Mart 2022
DSÖ-2020 HEMŞİRE YILINDAN 2022 COVID-19 PANDEMİSİNDE HEMŞİRELİĞE
Prof. Dr. Sevilay ŞENOL ÇELİK
24 Mart 2022
TÜRK CERRAHİ VE AMELİYATHANE HEMŞİRELERİ DERNEĞİ
Dilek Çakır Umar
24 Mart 2022