Artık YETER !!! Bu kaçıncı söylemimiz bu kaçıncı hayıflanma, bitmiyor, tükenmiyor, her gün; önlemleri aldık, cezaları artırdık, bundan sonra olmayacak, biz sağlık çalışanlarımızın yanındayız……… İnanmak istiyoruz pek tabi, ama resmi rakamlara göre her gün 50 sağlık çalışanı sözlü ya da fiziksel olarak şiddete maruz kalıyor. Bugün, yine cok değerli bir kardeşimiz Dr. Ekrem Karakaya’nın yaşamı çalıştığı Konya Şehir Hastanesi’nde bir hasta yakını tarafından silahla vurularak sonlandırıldı. Aslında katledildi. Bunu yazmak bile tuhaf, sanki bir korku filmindeymiş gibi. Olan biteni akılla, vicdanla, insanlıkla izah edebilmenin olanağı kalmamıştır. Başta TBMM Sağlık Çalışanlarına Yönelik Artan Şiddeti Araştırma Komisyonu Raporu ile sağlık emek ve meslek örgütlerinin raporları olmak üzere konuyu irdeleyen, çözüm önerileri geliştiren çok sayıda rapora rağmen, ne yazık ki gelinen noktada samimi adımların atılmadığını, şiddetin hız kesmediğini görüyor ve büyük acı ve kayıplar yaşamaya devam ediyoruz. "Sağlıkta Şiddet Yasası" maalesef etkili bir şekilde uygulanmıyor. Ülkemizdeki şiddet iklimi ve cezasızlığın tüm şiddet vakalarında ana fail olduğunu biliyoruz.

Dünden bugüne yöneticilerin sağlık çalışanlarını şiddetin hedefi haline getiren itibarsızlaştırıcı söylemleri bugün geldiğimiz noktanın en önemli sebeplerinin başında yer almaktadır. Sağlık ve şiddet kelimelerinin aynı cümle içerisinde kullanılıyor olması dahi, misyonu insani yaşatmak olan bizler için kabul edilemezdir.

Hekim, hemşire, ebe, teknisyen, idari memur, sağlık işçisi, bu ülkenin tüm sağlık emekçileri olarak bizler şiddete, şiddete özendiren tüm politikalara her daim karşıydık ve karşı olmaya devam edeceğiz. Yaşanan elim olayı şiddetle kınıyor, tekrarlanmaması için zorunlu cezai ve idari uygulamaların aciliyeti konusunda tüm ilgilileri göreve davet ediyoruz.

TCD Yönetim Kurulu