Türk Cerrahi Derneği Ödül ve Destek Programı 2007 yılında Türkiye’deki genç genel cerrahların bilimsel faaliyetlerini, klinik ve deneysel araştırmalarını desteklemek amacıyla oluşturulmuş, 2010 yılında yeniden düzenlenmiştir.

Bu program kapsamındaki ödüller aşağıdadır:

  1. Uluslararası Cerrahi Kongrelere Destek Ödülü
  2. Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü
  3. Ulusal Cerrahi Kongresi Ödülleri
  4. Cerrahi Araştırma Kongresi Ödülleri
  5. Prof. Dr. Ahmet Yaycıoğlu Proje Yarışması Ödülleri
  6. Yurt Dışı Eğitim Desteği Ödülleri
  7. Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Eğitim Teşvik Ödülü

Türk Cerrahi Derneği Ödül ve Destek Programları Yönergesi 

Ödül ve Destek Programlarına Başvuru Genel Koşulları

a) T.C. V atandaşı olmak,

b) Türk Cerrahi Derneğine üye Uzman olmak veya Genel Cerrahi Kliniklerinde asistan olmak,

c) 40 yaş altında olmak,

d) Çalışmanın Türkiye ‘de yapılmış olması, koşulları bulunmaktadır (6 numaralı madde hariç).

1-2-5-6 numaralı ödül başvurularının değerlendirmeleri TCD Yönetim Kurulu tarafından, 3-4 numaralı ödüllendirmeler, Kongre Düzenleme Kurulları ve 7 numaralı ödüllendirme TCD Yeterlik Kurulu tarafından yapılır. 

Türk Cerrahi Derneği Ödül ve Destek Programı Detayları

Uluslararası Cerrahi Kongrelere Destek Ödülü

Bilimsel Yayınları Teşvik Ödülü

Ulusal Cerrahi Kongresi Ödülleri

Cerrahi Araştırma Kongresi Ödülleri

Yurt Dışı Eğitim Desteği Ödülleri

Yeterlik Kurulu Destek Ödülü

Yurt Dışı Proje Destek Ödülü