Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.

Venöz Hastalıklar ve Endovasküler Tedavi Kursu

Bu kurs Türk Cerrahi Derneği (TCD) ile İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.

Kursun amaç ve hedefleri: Yüzeyel ve akut derin venöz hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgilenen hekimlerin , 

a) Venöz anatomi, hastalığın temel fizyopatolojisi konusundaki temel bilgilerini anımsatmak 

b) Venöz acillere yaklaşım konusunda bilgilenmesini sağlamak 

c) CEAP sınıflaması ile venöz hastalık şiddet skorlamasını öğrenmesini sağlamak 

d) Venöz muayene ve Doppler USG'nin püf noktalarını telenjiektaziden ileri derecede genişlemiş safen ven varislerine kadar klasik (cerrahi stripping) ve güncel (dermal RF, köpük skleroterapi, LASER,RF,Buhar ile ablasyon) tedavi yöntemleri konusunda teorik bilgilenmesi ile model yada hasta üzerindeki uygulamalara eşlik etmesini sağlamaktır. 

 

Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.