Kursa Başvur

Kursun Amacı

Cerrahlar ve cerrahi eğitimi alan meslektaşlarımız için mesleklerinin önemli bir parçası, özellikle acil olgularda karşımıza çıkan vasküler damar patolojileridir. Türk Cerrahi Derneği bünyesinde oluşturulan Vasküler Cerrahi Çalışma Grubu tarafından uzun yıllardan beri düzenlenen eğitim programları ile ülkemizdeki genel cerrahların ve cerrahi eğitimi alan uzmanlık öğrencilerinin damar hastalıkları ve tedavileri konusunda bilgilendirilmesi ve güncellenmesi amaçlanmaktadır.

Her bir kurs bir ana konunun (genel cerrahide vasküler aciller, vasküler travma, diyabetik ayak, cerrahide venöz tromboemboli ve önlenmesi gibi) interaktif şekilde irdelenmesi ile modeller üzerinde vasküler anastomoz uygulamalarının bileşiminden oluşmaktadır..

Kurs Tarihi ve Yerleri

01 Nisan 2023

Ankara-Türk Cerrahi Derneği

10 Haziran 2023

İstanbul

23 Eylül 2023

Ankara-Türk Cerrahi Derneği

4 Kasım 2023 

Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi

09 Aralık 2023

Diyarbakır

23 EYLÜL 2023 CUMARTESİ

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ VASKÜLER CERRAHİ KURS PROGRAMI

23 Eylül 2023 Cumartesi Ankara-Türk Cerrahi Derneği

08:30-09:00 Kayıt   
09:00-09:05 Açılış ve program/eğiticilerin tanıtımı Dr. Uğur Bengisun 
09:05-09:20 Vasküler Muayene ve Görüntüleme Yöntemleri Dr. Ömer Arda Çetinkaya
09:20-09:45 Kronik venöz hastalık, Varisler ve tedavisi Dr. Uğur Bengisun
09:45-10:15 VTE ve cerrahide profilaksi Dr. Arda Demirkan
     
10:15-10:30 Kahve arası  
     
10:30-11:00 Akut karın yapan vasküler hastalıklar (Mezenterik İskemi Ve Rüptüre Anevrizmalar) Dr. İbrahim Azamat 
11:00-11:30 Karın içi ve pelvik ameliyatlarda büyük damarların yaralanmalarına yaklaşım: Cerrahi ulaşım teknikleri, önlemler ve tedaviler Dr. Ömer Arda Çetinkaya 
11:30-12:00 Vasküler yaralar ve tedavi yaklaşımları Dr. Fatih Ata Genç
     
12:00-13:00 Yemek arası  
     
13:00-15:30 ANASTOMOZ TEKNİKLERİ UYGULAMALI EĞİTİM
     
13:00-13:30 Vasküler cerrahide aletler, Sütür materyalleri ve askılar, Vasküler anastomoz teknikleri ve greftler Dr. İbrahim Azamat                 
13:30-15:30 Model üzerinde uygulamalar
  • Arteriyotomiler
  • Hemostaz ve primer arter tamirleri
  • Yama (patch) greftle onarımlar
  • Uç-uca (end-to-end) arter anastomozları
  • Uç-yan (end-to-side) arter anastomozları
  • Paraşüt tekniği 
  • Tromboembolektomi
 
15:30-16:00  Geri bildirim ve kapanış  

 

'ın katkılarıyla

Kursa Başvur