Kursa Başvur

Kursun Amacı

Cerrahlar ve cerrahi eğitimi alan meslektaşlarımız için mesleklerinin önemli bir parçası, özellikle acil olgularda karşımıza çıkan vasküler damar patolojileridir. Türk Cerrahi Derneği bünyesinde oluşturulan Vasküler Cerrahi Çalışma Grubu tarafından uzun yıllardan beri düzenlenen eğitim programları ile ülkemizdeki genel cerrahların ve cerrahi eğitimi alan uzmanlık öğrencilerinin damar hastalıkları ve tedavileri konusunda bilgilendirilmesi ve güncellenmesi amaçlanmaktadır.

Her bir kurs bir ana konunun (genel cerrahide vasküler aciller, vasküler travma, diyabetik ayak, cerrahide venöz tromboemboli ve önlenmesi gibi) interaktif şekilde irdelenmesi ile modeller üzerinde vasküler anastomoz uygulamalarının bileşiminden oluşmaktadır..

Kurs Tarihi ve Yerleri

01 Nisan 2023

Ankara-Türk Cerrahi Derneği

10 Haziran 2023

İstanbul

23 Eylül 2023

Ankara-Türk Cerrahi Derneği

21 Ekim 2023 

İstanbul

09 Aralık 2023

Diyarbakır

01 NİSAN 2023 CUMARTESİ

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ VASKÜLER CERRAHİ KURS PROGRAMI

01 Nisan 2023 Cumartesi Ankara Türk Cerrahi Derneği Çayyolu/Ankara

08:30-09:30 Kayıt
09:30-09:45 Açılış ve program tanıtımı (Dr. Uğur Bengisun)
09:45-10:15 Vasküler Görüntüleme Yöntemleri (Dr. Uğur Bengisun)
10:15-10:45 VTE ve cerrahide profilaksi (Dr. Can Yahya Boztuğ)
10:45-11:10 Kahve Arası
11:10-11:30 Diyabetik ayak (Dr.Arda Demirkan)
11:30-12:00 Akut karın yapan vasküler hastalıklar (Dr.Fatih Ata Genç)
12:00-12:30 Karın içi vasküler yapılara cerrahi ulaşım teknikleri (Dr.Arda Çetinkaya)
12:30-13:30 Yemek Arası
13:30-15:30 Anastomoz Teknikleri, Uygulamalı Eğitim
13:30-13:45 Vasküler cerrahide aletler, sütür materyalleri ve askılar (Dr.İbrahim Azamat)
13:45-14:00 Vasküler anastomoz teknikleri ve greftler (Dr.İbrahim Azamat)
14:00-15:30 Anastomoz modellerinin tanıtımı ve üzerinde uygulamalar
 
  • Arteriyotomiler
  • Hemostaz ve primer arter tamirleri
  • Yama (patch) greftle onarımlar
  • Uç-uca (end-to-end) arter anastomozları
  • Uç-yan (end-to-side) arter anastomozları
  • Paraşüt tekniği
15:30 Katılım Belgelerinin dağıtımı, Geri bildirim ve kapanış
'ın katkılarıyla

Kursa Başvur