Kursa Başvur

Kursun Amacı

Cerrahlar ve cerrahi eğitimi alan meslektaşlarımız için mesleklerinin önemli bir parçası, özellikle acil olgularda karşımıza çıkan vasküler damar patolojileridir. Türk Cerrahi Derneği bünyesinde oluşturulan Vasküler Cerrahi Çalışma Grubu tarafından uzun yıllardan beri düzenlenen eğitim programları ile ülkemizdeki genel cerrahların ve cerrahi eğitimi alan uzmanlık öğrencilerinin damar hastalıkları ve tedavileri konusunda bilgilendirilmesi ve güncellenmesi amaçlanmaktadır.

Her bir kurs bir ana konunun (genel cerrahide vasküler aciller, vasküler travma, diyabetik ayak, cerrahide venöz tromboemboli ve önlenmesi gibi) interaktif şekilde irdelenmesi ile modeller üzerinde vasküler anastomoz uygulamalarının bileşiminden oluşmaktadır..

Kurs Tarihi ve Yerleri

01 Nisan 2023

Ankara-Türk Cerrahi Derneği

10 Haziran 2023

İstanbul

23 Eylül 2023

Ankara-Türk Cerrahi Derneği

4 Kasım 2023 

Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi

09 Aralık 2023

Diyarbakır

TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ VASKÜLER CERRAHİ KURS PROGRAMI

9 Aralık 2023 Cumartesi
Diyarbakır

08:30 - 09:00 Kayıt  
09:00 - 09:05 Açılış ve program/eğiticilerin tanıtımı Veysi Bahadır, Uğur Bengisun
     
Oturum I: Moderatör: Veysi Bahadır
09:05- 09:20 Vasküler Muayene ve Görüntüleme Yöntemleri İskender Alaçayır
09:20 - 09:45 Kronik venöz hastalık, Varisler ve tedavisi Uğur Bengisun
09:45 - 10:15 VTE ve cerrahide profilaksi Mehmet Kurtoğlu
     
10:15 - 10:30 Kahve arası  
Oturum II: Moderatör: Fatih Ata Genç
10:30 - 11:00 Akut karın yapan vasküler hastalıklar İbrahim Azamat
11:00 - 11:30 Karın içi ve pelvik ameliyatlarda büyük damarların yaralanmalarına yaklaşım: cerrahi ulaşım teknikleri, önlemler ve tedaviler Ömer Arda Çetinkaya
11:30 - 12:00 Vasküler yaralar ve tedavi yaklaşımları Fatih Ata Genç
12:00 - 13:00 Yemek arası  
13:00 - 13:30 DÜTF Genel Cerrahi ABD’dan Olgu sunumu ve tartışma Moderatör: Uğur Bengisun
13:30 - 15:30 Anastomoz Teknikleri, Uygulamalı Eğitim  
13:30 - 14:00 Vasküler cerrahide aletler, Sütür materyalleri ve askılar, Vasküler anastomoz teknikleri ve greftler İbrahim Azamat
13:30 - 15:30 Model üzerinde uygulamalar:
  • Arteriyotomiler
  • Hemostaz ve primer arter tamirleri
  • Yama (patch) greftle onarımlar
  • Uç-uca (end-to-end) arter anastomozları
  • Uç-yan (end-to-side) arter anastomozları
  • Paraşüt tekniği 
  • Tromboembolektomi

 

 
15:30 - 16:00 Geri bildirim ve kapanış  

 

'ın katkılarıyla

Kursa Başvur