Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.

 

“TCD Uygulamalı Temel Biyoistatistik Kursu” 14-15 Mart 2020 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi B Blok Mavi Salonu’nda gerçekleşecektir. Genel cerrahi asistanları ve uzmanlarının katılabileceği kursun amacı temel istatistiksel kavramları kullanarak tek değişkenli testleri uygulayabilme becerisine sahip olmaktır. Kontenjan sınırlı sayıda olduğu için kursumuza başvuruda geç kalınmaması önemle duyurulur.

Hedef Kitle

Genel cerrahi asistanları ve uzmanları

Amaç

Temel istatistiksel kavramları kullanarak tek değişkenli testleri uygulayabilme becerisine sahip olmak.

Öğrenim Hedefleri

- Tanımlayıcı istatistikleri anlama ve aralarındaki farklılığı bilerek uygun olanı seçebilmek

- Parametrik test varsayımlarını test edebilmek

- Örneklem büyüklüğünü etkileyen faktörlerin farkında olmak

- Tek değişkenli testler için örneklem büyüklüğünü hesaplayıp, denekleri rastgele gruplara atamak

- Tek değişkenli testleri uygulayabilmek

Kurs Yeri: Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi B Blok Mavi Salon
Kurs Tarihi:14-15 Mart 2020
Kurs Saati: 10:00-18:00
Kurs Eğitmeni 

  • Doç. Dr. Ali E. Demirbağ 

KURS PROGRAMI

DERS I-GİRİŞ ve EPİDEMİYOLOJİ (Tanım, kullanım alanları)
a)Epidemiyolojik yöntemler (Bilimsel araştırma yöntemleri, sınıflama)
b)Hangi yöntemler daha kıymetlidir? Kanıtların hiyerarşik piramidi nedir?
c)Hangi sorulara/amaca hangi yöntemiyle yanıt bulabiliriz?
d)Hangi yöntemler araştırmalarda hangi oranda kullanılmaktadır?

1-A) GÖZLEMSEL ARAŞTIRMALAR
a)Tanımlayıcı araştırmalar
b)Analitik araştırmalar,
c)Neden-sonuç ilişkisi kriterleri: Odd's Ratio, Relative Risk, Dose-response relation, consistency, specificity, time sequence, consonance.
d-1) Vaka-kontrol araştırmaları (VKA), Araştırma yöntemi, Odd's Ratio hesabı, VKA kısıtlılıkları, dezavantajları, sorunlar, Örnek VKA
d-2) Kesitsel araştırmalar (KA), KA Araştırma yöntemi, Prevalans hesabı, KA kısıtlılıkları, dezavantajları, sorunlar, Örnek KA
d-3) Vaka kontrol ve Kesitsel araştırmalarda sıkça yapılan hatalar, bias, random error ve taraf tutmanın önlenmesi.
e) Kohort çalışmaları (KÇ), KÇ Araştırma yöntemi, rölatif risk, atfedilen risk, korunabilirlik hızı, doz-cevap ilişkisi, insidans, yaşam tabloları hesapları, KÇ kısıtlılıkları, dezavantajları, sorunlar, Örnek KÇ
e-1) Randomizasyon, tek, çift ve üç körleme, kohortların yer değiştirmesi sorunu

1-B) GİRİŞİMSEL ARAŞTIRMALAR (GA), GA Araştırma yöntemi, Rolatif etkinlik, atfedilen etkinlik, korunabilirlik hızı, GA araştirmalarının kısıtlılıkları, dezavantajları, sorunlar, Örnek GA

2- METODOLOJİK ARAŞTIRMALAR (MA),
2-A) MA.1 Araştırma yöntemi, “Sensitivity, specificity, positive predictive value, negative predictive value, false positivity, false negativity, accuracy” hesaplama
2-B) MA.2 Araştırma yöntemi, “Over-estimate, under-estimate hesabı” MA kısıtlılıkları, dezavantajları, sorunlar, Örnek MA
2-C) MA.3 ROC Curve Analizi, “cut-off” belirleme
2-D) MA.4 Bland Altman prosedürü
2-E) MA.5 Kappa statistics (Gözlemler/gözlemciler arası uyum)

3-Klinik ilaç geliştirme fazları

4-Çalışmanın gücü (study power), örnek büyüklüğü hesabı, p<0.05'in anlamı

DERS II- BİYOİSTATİSTİK ve SPSS KURSU
a) Tanım, amaç
b) Merkezi eğilim ve dağılım ölçütleri,
c) Veri, data, değişken, parametre tanım ve türleri, Değişken türleri, örnekler
d) SPSS KURSU
d-1) Excel veya SPSS programına veri girişi,
d-2) Pratik ve kolaylaştırıcı kodlamalar, uygulamalar,
d-3) Hata kontrolü,
e) Tanımlayıcı tabloların alınması,
f) Çapraz tabloların alınması,
g) Ortalamaların alınması,
h) Bağımsız ve bağımlı değişken kavramı,
i) Bağımsız ve bağımlı grup kavramı,
j) Veri türüne göre seçilecek testlere karar verme süreci,
k) Kategorik değişkenler için örnek çapraz tablo, beklenen frekans kavramı,
l) Sınıf birleştirme kavramı
m) Sürekli değişkenler için örnek tablo
n) Parametrik-non-Parametrik veri ayrımı,
o) Dağılım ve homojenlik testleri
ö) Güven aralığı
p) Temel istatistik için pratik bir kılavuz
r) Korelasyon ve Regresyon


DERS III- İLERİ İSTATİSTİK
a)Giriş,
b)Yaşam tablosu hazırlama:
c)Mortalite, morbidite, komplikasyon, hastalık sonuçları, nüks kavramları,
d)Tek değişkenli ve çok değişkenli analiz,
e)Demografik yaşam tablosu hazırlama yöntemi,
f)Kohort yaşam tablosu hazırlama yöntemi,
g)Yaşama olasılığı eğrilerinin belirlenmesi:
g-1) Cutler-Ederer yaşam tablosu (actuarial life) yöntemi
g-2) Kaplan-Meier Product limit yöntemi
h) Yaşama olasılığı eğrilerinin karşılaştırılması
h-1) Gehan (Generalized Wilcoxon testi/Breslow testi):
h-2) Logrank (Mantel-Cox) testi
i) Multivariated (çok değişkenli) analizler (Proportional hazard)
i-1) Lojistik Regression
i-2) Cox Regression

DERS IV- Hazır data verileri üzerinde SPSS uygulamaları

DERS V- Bilimsel çalışmalarda en sık yapılan hatalar, "Bir Dergi Editörünün Deneyimi",

DERS VI- "Makalenin diseksiyonu"

DERS VII. Sorular ve cevaplar

 

NOT ÖNEMLİ: Katılımcıların kursa gelirken yanlarında IBM SPSS yazılımının yüklü olduğu bir dizüstü bilgisayar getirmeleri gerekmektedir. Uygulamalar katılımcıların kişisel bilgisayarı üzerinden yapılacaktır. Kurs süresi en az 11 saattir.

 

Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.