Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.

TIBBİ CİHAZ VE TEKNİK DOSYA DEĞERLENDİRME KURSU EĞİTİM PROGRAMI

Türk Cerrahi Derneği ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu işbirliği ile Tıbbi Cihaz Teknoloji Geliştirme Grubu tarafından genel cerrahi uzmanlarının tıbbi cihazlar konusunda farkındalık düzeyini artırmak amacıyla “Tıbbi Cihaz ve Teknik Dosya Değerlendirme Kursu Eğitim Programı” konulu bir eğitim düzenlenmesine karar verilmiştir. Eğitim, bir tam gün olacak şekilde planlanmıştır. Eğitim sonunda katılımcılara her konu başlığı için ayrı ayrı katılım belgesi verilecektir.

*Yeni kurs tarihlerimiz haftalık bültenlerimizde sizlere duyurulacaktır.

 

Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.