Kursa Başvur

Cerrahlar İçin Radyasyon Onkolojisi Kursu -2 (GIS Maligniteleri)

Tarih: İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR.
Yer: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Hastanesi 

 

Program
Radyasyon Onkolojisi ve Cerrahi  Dr. Yasemin Bölükbaşı
Radyoterapi yolculuğu – Simulasyon/Konturlama/Tedavi Dr. Ayşe Altınok
Özefagus Tümörlerinde Neoadjuvan mı?/ Küratif Radyoterapi mi? Dr. Şule Karabulut Gül
Rektum Kanserinde neoadjuvan radyoterapide kısa ve uzun şemalar/ total neoadjuvan tedavi  Dr. Didem Çolpan Öksüz
Karaciğer ve Akciğer metastazlarında stereotaktik radyoterapi Dr. Banu Atalar

Kursa Başvur