Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.

Tarih Yer
03 Aralık 2022 Türk Cerrahi Derneği, Ankara

Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu Kursu 

KURS BAŞKANLARI: Dr. Gökhan İçöz, Dr. Mehmet Uludağ

9.00-9.10 AÇILIŞ      Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak
09.10-10.20   BÖLÜM 1
KONU Reküren Laringeal Sinir (RLS) ve Aralıklı İntraoperatif Sinir Monitörizasyonu (İONM)
Oturum Başkanları Dr. Mehmet Uludağ, Dr. Mehmet Hacıyanlı 
9.10-09.30  RLS‘nin   Cerrahi Anatomisi ve Anatomik Varyasyonları, Uluslararası Anatomik Sınıflama Sistemi
Konuşmacı Dr. Ali Uğur Emre
9.30-9.50  Tiroidektomide RLS‘ye Yaklaşım Teknikleri
Konuşmacı Dr. Gökhan İçöz
9.50-10.10  Aralıklı IONM’de Standart Teknik ve İONM sstandartları
Konuşmacı Dr. Ahmet Cem Dural
10.10-10.20  Tartışma
10.20-10.40  KAHVE ARASI
10.40-11.50  BÖLÜM 2
KONU Diğer İONM Teknikleri
Oturum Başkanları Dr. Ali Uğur Emre,  Dr. Serkan Teksöz
10.40-11.00   Sürekl İONM Monitorizasyonu Standartları ve Uygulanması
Konuşmacı Dr. Fatih Tunca
11.10-11.20  Süperior Laringeal Sinirin Anatomisi ve Eklsternal Dalının Monitörizasyonu
Konuşmacı Dr. Mehmet Uludağ
11.20-11.40  Alternatif IONM Teknikleri ve Diğer Tiroidektomilerde İONM’nin kullanımı
Konuşmacı Dr. Özer Makay
11.40-11.50  Tartışma
11.50-13.00  YEMEK ARASI
13.00- 14.10  BÖLÜM 3
KONU İONM’de Temel Tanımlar ve Sinyal Kaybı
Oturum Başkanları Dr. Fatih Tunca, Dr. Gökhan İçöz
13.00-13.20  Sinir Monitorizasyonunda Elektrofizyolojik Tanımlar
Konuşmacı Dr. Mehmet Uludağ
13.20-13.40 S inir monitorizasyonunda Sinyal Kaybı: Teknik Problem mi? Gerçek mi?
Konuşmacı Dr. Özer Makay
13.40-14.00  Sinyal Kaybına Yaklaşım ve Cerrahi Strateji
Konuşmacı Dr. Mehmet Hacıyanlı
14.00-14.10  Tartışma
14.10-14.30  KAHVE ARASI
14.30-15.40  BÖLÜM 4
KONU RLS Yaralanmaları ve Tiroidektomide Malpraktis
Oturum Başkanları Dr. Özer Makay,  Dr. Ahmet Cem Dural
14.30-14.50  RLS Yaralanma Mekanizmaları ve Prognozu, İintraoperatif Nöropraksik Sinir Yaralanmasının Tedavisi
Konuşmacı Dr. Serkan Teksöz
14.50-15.10  İntraoperatif RLS Kesisi ve Invazyonlarının Tedavisi
Konuşmacı Dr. Fatih Tunca
15.10-15.30  Tiroidektomide İONM ve Malpraktis
Konuşmacı Dr. Mehmet Hacıyanlı
15.30-15.40  TARTIŞMA
15.40-16.00   KAHVE ARASI
16.00- 17.00  BÖLÜM 5
PANEL Olgularla İONM 
Panel Başkanı Dr. Gökhan İçöz
Panelistler Dr. Ahmet Cem Dural, Dr. Ali Uğur Emre, Dr. Mehmet Hacıyanlı, Dr. Özer Makay, Dr. Serkan Teksöz, Dr. Fatih Tunca, Dr. Mehme Uludağ
17.00-17.15  KAPANIŞ
Bu kursa başvurmak için üye girişi yapmalısınız.