Kursa Başvur

 

Kurs Tarihi ve Yerleri

25 Mart 2023  İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, İstanbul

 

Kurs Programı

TCD CERRAHLAR İÇİN TEMEL ULTRASONOGRAFİ KURSU PROGRAMI
25 Mart 2023

I - Teorik Dersler

08.45-09.00 Açılış, program ve öğrenme hedeflerinin tanıtımı
09.00-09.20 Ultrasonografi fiziği, cihaz ile uyum ve ultrasonografik terminoloji
09.20-09.40 Elastografinin tiroid ve meme değerlendirmede yeri
09.40-10.00 Sonografik boyun anatomisi, tiroid ultrasonografisinde teknik özellikler
10.00-10.20 Tiroid-paratiroid hastalıklarında ve lenf nodlarının ayırıcı tanısında ultrasonografik özellikler
10.20-10.40 Kahve Arası
10.40-11.00 Sonografik meme anatomisi, meme ultrasonografisinde teknik özellikler
11.00-11.20 Olgularla meme lezyonlarının ultrasonografik değerlendirilmesi
11.20-11.40 Travmada sonografi ile odaklanmış değerlendirme (FAST)
11.40-12.00 Hepatobiliyer Ultrasonografi
12.00-12.20 Ultrasonografi rehberlikli invaziv işlemler
12.20-12.30 Soru -Cevap
12.30-13.30 Öğle Yemeği
II-Pratik Uygulama*
13.30-14.30 I. Grup Ultrason cihazının teknik özelliklerinin cihaz üzerinde anlatılması
14.30-15.30 II. Grup Ultrasonografi uygulaması (boyun ve batın)
15.30-16.30 III. Grup Fantom üzerinde ultrasonografi eşliğinde girişimsel işlemler: İnce iğne aspirasyon biyopsisi, kalın iğne biyopsisi, kist aspirasyonu, marker yerleştirme)
*GRUPLARIN DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK HER 3 PRATİK UYGULAMAYA KATILMASI PLANLANMIŞTIR
KURS EĞİTİCİLERİ:
Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak, Dr. Beyza Özçınar, Dr. Sibel Özkan Gürdal, Dr. Atakan Sezer, Dr. Mustafa Ümit Uğurlu, Dr. Cem Yılmaz, Dr. Rabia Ergelen

Amaç: Ultrasonografi cerrahi hastalıkların tanı ve tedavisinde yaygın olarak kullanılan bir modalite olup cerrahlar için temel ultrasonografi eğitim kursu; fizik muayeneye ilave olarak sonografik değerlendirme ve ultrason rehberlikli iğne biyopsisi gibi invaziv işlemleri de içeren oldukça özgül yeteneklerin cerrahlara öğretilmesi ve kazandırılması amacıyla dizayn edilmiştir. Bu temel tekniklerin öğrenilmesi ve sonrasında yeterli deneyime sahip olunması ile cerrah, radyologca oluşturulan ultrasonografi raporunu daha doğru anlayabilecek,  ultrasonografiyi klinik incelemenin bir parçası olarak uygulayabilecek, travma hastalarında, meme ve endokrin hastalıklarıyla ilgili cerrahi tedavi algoritmasının dizayn edilmesinde fizik muayeneyle birlikte ultrasonografik değerlendirme uygulayabilmesi ve intraoperatif olarak hastanın sonografik değerlendirmesini sağlaması mümkün olacaktır.

Kursun öğrenim hedefleri; ultrason ile ilgili temel bilgilerin, genel terminolojinin, teknik ve uygulama detaylarının, güncel uluslar arası rehber önerileri doğrultusunda kullanım amaçlarının, travmada sonografi ile odaklanmış değerlendirmenin (FAST) öğrenilmesi, tiroid bez hastalıklarının sonografik özelliklerinin, tiroid maligniteleri ve lenf nodu metastazlarına özgül ultrasonografik kriterlerin kavranması, meme cerrahisinde meme koruyucu cerrahinin, sentinel lenf bezi biyopsisinin ve onkoplastik cerrahi tekniklerinin ön plana çıkmasıyla genel cerrahi uzmanlarının tedavi ettikleri hastaları intraoperatif olarak ultrasonografik değerlendirme gereksinimi doğrultusunda uygulanan cerrahi tedavinin ve elde edilecek kozmetik sonuçların optimizasyonu için memede ultrasonografi kullanımı için gerekli temel bilgilere sahip olunması, ultrason rehberlikli girişimsel işlemlerin ve intraoperatif uygulamaların teorik, pratik ve fantomlar üzerinde her kursiyere bireysel olarak uygulama şeklinde öğretilmesi olarak sıralanabilir.

Kursun tiroid ve meme ultrasonografisi bölümü bu hastalıklarının tedavisiyle ilgilenen cerrahlara ilgili organ ile ilgili temel sonografik nosyonun verilmesi ve ultrason rehberlikli kesici iğne biyopsisi gibi invaziv işlemleri de içeren oldukça özgül yeteneklerin öğretilmesi ve kazandırılması amacıyla dizayn edilmiştir. Bu tekniklerin öğrenilmesi ile cerrah, ultrasonografiyi klinik incelemenin bir parçası olarak uygulayabilecek ve tanının konması sonrası medikal veya cerrahi tedavi algoritmasının dizayn edilmesinde fizik muayeneyle birlikte ultrason ve ultrason rehberlikli biyopsinin tek basamakta gerçekleştirilmesi mümkün olacaktır. 

Kurs programı içerisinde üç adet pratik bölüm bulunmaktadır. İlki ultrasonografi cihazı üzerinde temel kullanım özelliklerinin öğretilmesini içermektedir. İkinci pratik bölümünde teorik bilgilerin ardından hastalıkların sonografik görüntüleri videolar eşliğinde tanıtılacak ve gerçek zamanlı ultrasonografi uygulamasının her katılımcı tarafından yapılması sağlanacaktır. Üçüncü pratik uygulamada ise ultrason rehberlikli ince iğne aspirasyon biyopsisi temel eğitimi sonrası fantom üzerinde her katılımcının ultrason rehberliğinde biyopsi işlemini yaparak öğrenmesi hedeflenmektedir. Bu kurs öncelikli olarak cerrahların ultrason kullanımı konusunda eğitimlerinin başlangıcı niteliğinde olup kurs sonunda katılım belgesi verilecektir.

 

Kursa Başvur