Kursa Başvur

Endoskopi Sertifikası için Başvuru Dilekçeleri

Türk Cerrahi Derneği, Sürekli Tıp Eğitimi - Sürekli Mesleki Gelişim aktiviteleri çerçevesinde daha önce sadece Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD ile birlikte yürüttüğü "Cerrahi Endoskopi Eğitimi" programını, üyelerden gelen talep üzerine yaygınlaştırma kararı almıştır.

Cerrahi endoskopi eğitimi, Genel Cerrahi'nin "Çekirdek Eğitim Programı" içerisinde zaten yer almaktadır ve pek çok kurum bu eğitimi kendi bünyesinde, bazıları da rotasyonlarla vermektedir. Ancak, asistanlık süresinde aldığı eğitimi pratik hayattaki uygulamaları için yeterli görmeyen veya bu eğitimi çok eskiden alması nedeniyle tekrar gözden geçirmek isteyen meslektaşlarımız için yararlı olacağını düşündüğümüz bu program için uzun süredir benzer eğitimleri sürdüren eğitim kurumlarımız ile temasa geçildi. Daha önceden üzerinde çalışılmış olan kriterlere uyan ve şimdilik ulaşabildiğimiz merkezler içerisinden bu programa "eğitim merkezi" olarak katılmak arzusunda olanlar ile 2009 yılı başından itibaren eşzamanlı yürütülmesi hedeflenen bir süreç oluşturuldu. Amacımız bu merkezlerin sayısını artırmaktır ve aşağıdaki kriterleri sağlayarak Derneğimize başvuran eğitim kurumlarımızla bunun gerçekleşeceğinden eminiz.

Cerrahi Endoskopi Eğitimi Programının Yürütüleceği Kurumlar

 • Adana Şehir ve Eğitim Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • İstanbul Başaksehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi
 • İstanbul Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • İstanbul (Samatya) Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi
 • İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • İstanbul Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • İstanbul Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi
 • İstanbul Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İzmir SB Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Kars Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi
 • Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Bu programa katılmak isteyen meslektaşlarımız elektronik olarak dolduracakları başvuru formu ile Derneğimize başvuracaklar ve süreç başlayacaktır. Adayların eğitim görecekleri süre için resmi izinlerini çalıştıkları kurumdan almaları gerekmektedir. Sağlık Bakanlığı "Zorunlu Hizmetteki" hekimlere 1 aydan fazla izin vermediği için meslektaşlarımızın bu konuyu çözmeden (yıllık izin vb.) başvuru yapmamasını rica ederiz.

Bu program bir sertifikasyon süreci değildir. Mevcut hukuki düzenlemelere göre bir Genel Cerrahın endoskopi yapması için "Genel Cerrahi Uzmanlık Belgesi" dışında bir belgeye ihtiyacı yoktur.

Kurs Sonunda Verilecek Belgeye Sahip Olmak İçin

Adayların;

 • Teorik dersleri tamamlamış olmalı
 • Endoskopi eğitimi verilen bir kurumda 3 aylık bir süre boyunca tamzamanlı olarak endoskopik işlemlere katılmalı
 • Gözetim altında en az 250 üst ve 250 alt gastrointestinal endoskopi uygulaması gerçekleştirmeli
 • Sonunda yapılacak olan kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olmalıdır

Cerrahi Endoskopi Eğitimi Programına Katılmak İsteyen Merkezler İçin Kriterler

Cerrahi endoskopi eğitimi vermeye yetkili kurumlar erişkin hasta grubunda çalışan aşağıda belirlenmiş koşulları içeren Genel Cerrahi Klinikleri olmalıdır.

Bir Genel Cerrahi Kliniği'nin, Cerrahi endoskopi eğitimi vermeye yetkili olabilmesi için;

 • Uzmanlık eğitimi veren bir kurum özelliğinde olması
 • En az 5 yıldır Genel Cerrahi eğitimi veriliyor olması
 • En az 3 yıldır endoskopi yapılıyor olması
 • Yılda en az 1000 üst, 400 alt gastrointestinal endoskopi işlemiyapılıyor olması
 • Endoskopik işlemlerin videoendoskopi sistemleri ile gerçekleştiriliyor olması
 • Endoskopi eğitimi açısından belirlenmiş koşulları sağlayan en az 2 endoskopi eğitiminden sorumlu eğitim sorumlusu ve rutin işlemleri yürüten en az 2 uzman doktor bulunması koşullarını sağlamalıdır.
 • Yapılan endoskopi uygulamaları ve eğitim etkinlikleri ilgili klinik tarafından belgelenmelidir

Endoskopi alanında eğitim sorumlusu olmak için;

 • Öğretim üyesi ya da eğitim görevlisi olmalı
 • Genel cerrahi eğitimi vermeye yetkili bir kurumlarda en az 5 yıldır endoskopi uygulamalarını gerçekleştiriyor ve eğitim sürecinde yer alıyor olunmalıdır

Gastrointestinal endoskopi raporlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kursa Başvur