Kursa Başvur

Son yıllarda Cerrahi alan enfeksiyonları (CAE) ’lere yönelik olarak enfeksiyon kontrol önlemlerinde önemli gelişmeler olmuştur. Ameliyat odasının havalandırılması, sterilizasyon yöntemleri, bariyer önlemler, ameliyat teknikleri ve antibiyotik profilaksisinde kaydedilen gelişmelere rağmen CAE’ler günümüzde halen önemini korumaktadır. CAE’ler uzamış hastane yatışları, hastaneye yeniden yatışlar, morbidite, mortalite, yaşam kalitesinde bozulma ve artmış maliyetin önemli bir nedenidir. Hastanede yatarak ameliyat geçiren hastaların %2-5’inde CAE gelişmektedir. Her bir CAE yaklaşık olarak 7-11 ek postoperatif hastane yatış günü ile ilişkilidir. Bunlarla birlikte CAE’lerin yaklaşık %60’a kadar önlenebilir olduğu kabul edilmektedir. Morbidite ve mortalitedeki artışın yanı sıra artmış hastanede yatış, hastaneye yeniden yatışlar, yeniden ameliyatları gerektirebilmesi nedeniyle CAE’ler artmış iş yükü ve maliyeti de beraberinde getirmektedir. Gelişen bu enfeksiyonlar antibiyotik direncinin artmasında da katkıda bulunmaktadırlar. Toplumun sağlık hizmetlerine karşı güvensizlik hissi oluşmasına da neden olan CAE’lerin hukuksal boyutu da yaşanan sorunlar arasında önemli bir yer tutmaktadır. Önlenebilir antiteler olması nedeniyle oluşturulmuş bu kurs programından tüm cerrahi branş asistanlar ve uzman meslektaşlarımız yararlanabilmektedir. Bu kursunun toplum adına önemli kazanımlar sağlayacağını düşünmekteyiz.

CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARI KURSU

Tarih: 14 Nisan 2023 Cuma

Yer: İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi

08.00-09.00 Açılış Dr. Ahmet Serdar KARACA
09.00-10.20 Moderatörler Dr. Ali İlker FİLİZ, Dr. Enver İLHAN
09.00-09.20 Cerrahi Alan Enfeksiyonu Tanımı-Önemi Dr. Osman BOZBIYIK
09.20-09.40 Cerrahi Alan Enfeksiyonu Sürveyansı Dr. Semih BASKAN
09.40-10.00 Cerrahi Alan Enfeksiyon Kontrolü Kalite Yönetimi Dr. Metin ÇAKMAKÇI
10.00-10.20 Cerrahi Yara Sınıflamaları Dr. Serkan KARAİSLİ
10.20-10.30 Kahve Arası  
10.30-12.00 Moderatörler Dr. Selman SÖKMEN, Dr. Bülent ERKEK
10.30-10.50 Profilaktik Antibiyotik Uygulamaları Dr. İskender SAYEK
10.50-11.10 Cerrahi Alan Kapama Yöntemleri Dr. Ozan Barış NAMDAROĞLU
11.10-11.30 Ameliyat Hijyen Tedbirleri Dr. Koray ATİLA
11.30-11.50 Taburculuk Sonrası Sürveyans Dr. Orhan ÜREYEN
'ın katkılarıyla

Kursa Başvur