Meme cerrahisinin tarihçesi
Prof. Dr. Necati Özen
Geçmişten geleceğe meme hastalıkları ve cerrahi tedavisi
Prof. Dr. Bahadır Güllüoğlu
Meme kanseri cerrahisinde paradigma değişimine neden olan klinik çalışmalar
Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk
Meme cerrahları için etik uygulama prensipleri
Prof. Dr. Seher Demirer
Hasta hakları açısından ve hukuki çerçeveden meme kanseri cerrahi tedavisi
Prof. Dr. Mehmet Velidedeoğlu
Meme hastalıklarında multidisipliner yaklaşım prensipleri ve rasyonalitesi
Prof. Dr. Nihat Zafer Utkan
Memenin fizyolojik ve gelişimsel evreleri
Doç. Dr. Ali Özemir
Genel meme patolojisi; histolojik, moleküler, genomik sınıflama, evreleme, özel ve genel tipler
Doç. Dr. Meltem Öznur
Yüksek riskli meme patlojisi
Prof. Dr. Handan Kaya
Meme Muayenesi
Prof. Dr. Göktürk Maralcan
Genel meme radyolojisi – USG, MMG, MRI
Prof. Dr. Ayşenur Oktay
Meme yakınmalarına yaklaşım- Mastalji
Doç. Dr. Ebru Menekşe
Görüntüleme eşlikli biyopsiler; araçlar, endikasyonlar, tanı etkinlikleri
Doç. Dr. Arda Kayhan
Meme yakınmalarına yaklaşım- Memede kitle
Prof. Dr. Ahmet Dağ
Meme yakınmalarına yaklaşım- Memebaşı akıntısı
Prof. Dr. Levent Yeniay
Benign proliferatif meme lezyonlarına yaklaşım (ADH, ALH, papiller lezyon, radyal skar)
Prof. Dr. Serap Erel
Benign meme hastalıkları ve durumları
Doç. Dr. Turgay Şimşek
Mastitler
Prof. Dr. Hande Köksal
Memenin diğer nadir malign hastalıkları (Fillodes tm, Anjiosarkom, Lenfoma vb)
Prof. Dr. Belma Koçer
Memenin nadir görülen tümörlerine yaklaşım (sarkom, desmoid fibromatosis)
Prof. Dr. Ayfer Kamalı Polat
Meme kanseri epidemiyolojisi
Prof. Dr. Vahit Özmen
Meme kanseri risk faktörleri (obezite, östrojene maruziyet, egzersiz, diyet)
Prof. Dr. Osman Kurukahveci
Meme kanseri için tarama (Normal risk/Yüksek risk)
Doç. Dr. Veli Vural
Meme kanseri genetiği ve genetik danışmanlık
Prof. Dr. Neslihan Cabioğlu
Genetik dışı risk değerlendirimi ve Riski yüksek sağlıklı kadına yaklaşım
Prof. Dr. Özgür Aytaç
Meme kanserinde Preop hazırlık / Postop bakım
Doç. Dr. Orhan Ağcaoğlu
Evre 0 meme kanseri 1 - Duktal Karsinoma In Situ tanı ve tedavisi
Prof. Dr. Atakan Sezer
Evre 0 meme kanseri 2 – Lobüler Karsinoma In Situ tanı ve tedavisi
Prof. Dr. Ali İlker Filiz
Erken evre meme kanserinde meme ve aksillaya cerrahi yaklaşım
Prof. Dr. Sibel Özkan Gürdal
Meme kanserinde tedavi planlaması; Neoadjuvan tedavi ile primer cerrahi kararda etkili faktörler
Doç. Dr. Semra Günay
Lokal İleri evre meme kanseri nedir? Nasıl bir yaklaşım gerekir?
Prof. Dr. Günay Gürleyik
Neoadjuvan tedavi sonrası meme ve aksillaya cerrahi nasıl olmalıdır?
Prof. Dr. Güldeniz Karadeniz Çakmak
Metastatik meme kanserine yaklaşım
Prof. Dr. Betül Bozkurt
Meme kanseri tedavisi sonrası takip
Prof. Dr. Abut Kebudi
Lokorejyonel nüks tanı ve tedavisi
Prof. Dr. Lütfi Doğan
Onkoplastik meme cerrahisi; tanımı, çeşitleri, endikasyonları
Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik
Onkoplastik meme cerrahisinde komplikasyon yönetimi
Prof. Dr. Hasan Karanlık
Meme kanseri cerrahisinde mastektomi sonrası implant ile meme onarımı
Prof. Dr. Burcu Celet Özden
Meme kanseri cerrahisinde mastektomi sonrası otolog doku ile meme onarımı
Prof. Dr. Bülent Saçak
Yüksek ailesel riskli kadında risk azaltıcı meme ve over cerrahisi
Doç. Dr. Gültekin Ozan Küçük
Hamilelikte meme kanseri
Doç. Dr. Arzu Akan
Erkek meme kanseri
Prof. Dr. Beyza Özçınar
Geriatrik hastalarda meme kanseri
Doç. Dr. Sina Ferahman
Primeri bilinmeyen aksiller metastazda yaklaşım prensipleri
Prof. Dr. Gürhan Sakman
Meme cerrahisinde dokümantasyon
Doç. Dr. Sertaç Ata Güler
Endoskopik meme cerrahisi
Doç. Dr. Mustafa Tükenmez
Meme kanserinde makine öğrenmesi ve yapay zekanın geleceği
Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu
Meme kanserinde ablatif tedaviler
Prof. Dr. M. Ümit Uğurlu
Tedavi sonrası lenfödem: Profilaksisi ve tedavisi / kronik ağrı yönetimi
Prof. Dr. Selda Sarıkaya
Meme kanserinde prognostik / prediktif faktörler ve sistemik tedavi prensipleri
Prof.Dr. Başak Oyan Uluç
Yüksek riskli kadında meme kanseri kemoprevensiyonunun rolü
Doç. Dr. Özge Gümüşay
Meme kanseri tanı ve tedavisinde nükleer tıp uygulamaları
Dr. Öğr. Üyesi Rabiya Uslu Erdemir
Meme kanserinde radyoterapi tedavi prensipleri; endikasyonlar, yöntemler, hasta ve hastalığa özel tedavi
Doç. Dr. Ayşe Altınok