Açılış
15. Cerrahi Hemşireliği Kongresi - Meryem Yavuz Van Giersbergen
Bilimsel Cerrahinin Anavatanı Anadolu (1) - İlter UZEL
Bilimsel Cerrahinin Anavatanı Anadolu (2) - İlter UZEL
Cerrah ve Endoskopi - Kemal Dolay, ERCP Deneyimleri - Sezgin Yılmaz
Endoskopinin Tedavi Amaçlı Kullanımı - Ömer Karahan, Türk Cerrahi Derneği'nin Endoskopi Mücadelesinde Geldiği Nokta - Asım Cingi
Haydi Cerrahlar Göreve: Tanısal ve Girişimsel Endoskopi Soruları
Nobel Ödülünün Matemaği: Mentorluk ve Tıp Bilimi Hangi Yöne Gidiyor? - Emin Kansu, Nobel Ödüllerinin Işığında Cerrahinin Geleceği - İskender Sayek
Nobel Ödüllerinin Işığında Cerrahinin Geleceği(2) - İskender Sayek
Mastektomi- Hande Köksal, Meme Koruyucu Cerrahi - Murat Çalıkapan, Aksilla Diseksiyonu - Betül Bozkurt, Sentinel Lenf Nodu Biyopsisi (Mavi Boya Radyokolloid) - Selin Kapan, Tel İşaretleme İle Eksizyon Tekniği(1) - Levent Yeniay
Tel İşaretleme İle Eksizyon Tekniği(2) - Levent Yeniay, Roll Yöntemi İle Eksizyon Tekniği - Uğur Deveci
Nasıl Yapıyorum? Videolarla Meme ve Aksilla Cerrahisi Soruları
Sözel Bildiri Oturumu 1
Periampuller Bölge Tümörlerinde HOTTIP'ın Öneminin Araştırılması - Özkan Balçın
İleri Yaşlı Hastalarda Pankreatikoduodenektomi - Elif Çolak, Pankreas Adenokarsinim Nedeniyle Opere Olan Hastalarda Survival İçin Prognostik Faktörlerin İncelenmesi - Tonguç Utku Yılmaz, Pankreatikoduodenektomi Sonrası Pankratik Fistül Gelişimindeki
Pankreatikoduodenektomi Sonrası Pankratik Fistül Gelişimindeki Etyolojik Faktörlerin Değerlendirilmesi (2) - Zeliha Özlem Sert, Türkiye'nin Karaciğer Transplantasyonlarındaki Erken Dönem Moratalite Oranı, 2007-2015 - Saygı Gülkan
Canlı Vericili Karaciğer Nakil Hastalarında Geç Akut Rejeksiyon İnsidansı, Risk Faktörleri ve İmmunosupresif Ajanların Rolü - Mücahit Özbilgin
Laparoskopik Kolesistektomi Gerçekten Kolay mı? Oturum Başkanları: Bülent Güleç, Ertan Bülbüloğlu
Safra Kesesi Taşını Ne Zaman Ameliyat Edelim? - Gürkan Öztürk, Güvenli Kolesistektomi Tekniği - Mahmet Keşkek, Tek Port ile Güvenli Kolesistektomi Uygulanabilir mi? (1) - Fatih Ağalar
Tek Port ile Güvenli Kolesistektomi Uygulanabilir mi? (2) - Fatih Ağalar, Laparoskopik Kolesistektomi Sırasında Beklenmeyen Sorunların Yönetimi - Aydın Alper
Perianal Apse - İlker Sücüllü, Perianal Fistül - Tahsin Çolak, Anal Fissür - Neriman Şengül, Pilonidal Sinüs - Ersin Öztürk
Olgular Eşliğinde Panel: Anüs ve Rektumun Selim Hastalıkları Soruları (1)
Olgular Eşliğinde Panel: Anüs ve Rektumun Selim Hastalıkları Soruları (2)
Bağırsak Rahatlasak! Fonsiyonel Bağırsak Hastalıklarında Güncel Gelişmeler - Oturum Başkanı: Yeşim Erbil
Bağırsak Rahatlasak! Fonsiyonel Bağırsak Hastalıklarında Güncel Gelişmeler - Cem Kalaycı
Gastroözofaegal Reflü Hastalığında Robotik Nissen Fundoplikasyonu - Onur Bayraktar, Mide Kanseri Cerrahisinde Dokuz Yıllık Klinik Deneylerimiz: Retrospektif İnceleme - Orhan Uzun, Mide Kanserinde Laparoskopik Gastrik Rezeksiyon Deneyimimiz - Ebru Ese
Sözel Bildiri Oturumu 16 Soruları
Akut Pankreatit: Olgular Eşliğinde Panel - Cemalettin Ertekin
Akut Pankreatit: Olgular Eşliğinde Panel Soruları
Bilgilendirmek Yetmez mi? Mutlaka Aydınlatmak mı Gerek? Yaşanmış Örneklerle Aydınlatılmış Onam (İnteraktif Oturum) - Tamer Akça, Nesrin Çobanoğlu
Uygu Sempozyumu: Tek Kullanımlık Aletlerin Resterilizasyonu Sonucu Oluşan Riskler - Tuna Bektaş
Rektum Kanserinde Ameliyat Öncesi Görüntüleme - Tuncay Yılmazlar, Rektum Kanserinde Uygun Neoadjuvan Tedavi - Emre Balık, Rektum Kanserinde Evre ve Yerleşim Yerine Göre Cerrahi (1) - Selman Sökmen
Rektum Kanserinde Evre ve Yerleşim Yerine Göre Cerrahi (2) - Selman Sökmen, Rektum Kanseri Nükslerinde Cerrahi Yaklaşımlar - Aras Emre Canda
90 Dakikada Rektum Kanserinde Güncel Durum Soruları
Uygu Sempozyumu: Enerji Cihazlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı: Ultrasonik Teknoloji (Gelişmiş Mühürleme), İleri Bipolar Teknoloji, Diseksiyon, Mühürleme - Joe Amaral
Gece Acı Acı Çalan Telefon Kaynağı Bulunamayan Alt GİS Kanamalarına Yaklaşım Paneli (1) (Moderatör: Acar Aren) - Erhan Akgün, Sezgin Yılmaz, Ahmet Karamercan
Gece Acı Acı Çalan Telefon Kaynağı Bulunamayan Alt GİS Kanamalarına Yaklaşım Paneli (2) (Moderatör: Acar Aren) - Erhan Akgün, Sezgin Yılmaz, Ahmet Karamercan
Mızrak Artık Çuvala Sığmadığında! Anal İnkontinans - Ömer Alabaz
Mızrak Artık Çuvala Sığmadığında! Anal İnkontinans Soruları - Ömer Alabaz
Karaciğerin Selim Tümörlerinde Radyolojik Tanı - Murat Danacı
Hemanjiyom Cerrahi Bir Hastalık mıdır? Kime Nasıl Bir Cerrahi? - Tarkan Ünek, Hemanjiyom Dışı Selim Karaciğer Tümörlerine Yaklaşım - Kaya Sarıbeyoğlu
Karaciğer Kist Hidatiği: Kim, Ne Zaman Tedavi Edilmeli?; Ayırıcı Tanı, Cerrahi Dışı Tedaviler - Murat Danacı, Cerrahide İncelikler, Komplikasyon ve Nüks Nasıl Önlenir? (1) - Cüneyt Kayaalp
Karaciğer Kist Hidatiği: Kim, Ne Zaman Tedavi Edilmeli?; Cerrahide İncelikler, Komplikasyon ve Nüks Nasıl Önlenir? (2) - Cüneyt Kayaalp
Corona Mortis: Yeni Bir Tanımlama ve Yeni Bir Sınıflama - Erdem Kınacı, Yüksek Riskli Geriatrik Hastalarda İnguinal Hernilere Yaklaşım: Elektif mi, Acilse mi? - Rıza Gürhan Işıl, İnguinal Herni Onarımında Laparoskopik Tekniklerin İncelenmesi, TAPP mı
Sözel Bildiri Oturumu 32 Soruları
Keşkeler Bitmez Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Yönetimi (1) (Moderatör: Dursun Buğra) - Panelistler: Tahsin Çolak, Sümer Yamaner, Selman Sökmen
Keşkeler Bitmez Gastrointestinal Sistem Cerrahisinde Komplikasyonlar ve Yönetimi (2) (Moderatör: Dursun Buğra) - Panelistler: Tahsin Çolak, Sümer Yamaner, Selman Sökmen
Modern Dünyanın İskenderiye'si "Sosyal Medya" ve Hekim ve Bilgi ve Kirlilik... (Moderatör: Tamer Akça) - Esra Öz
Bariatrik/Metabolik Cerrahide Başarısızlıkları ve Tedavileri - Karl Miller
Bariatrik/Metabolik Cerrahide Başarısızlıkları ve Tedavileri Soruları - Karl Miller
Uydu Sempozyumu: Cerrahi Mükemmelliğe Doğru - Joe Amaral
90 Dakikada Kolon Kanserinde Güncel Durum; Evreleme, Neoadjuvan ve Adjuvan tedavi Endikasyonları - Oktar Asoğlu, Nükslerde Tedavi Yaklaşımları - Sezai Demirbaş, Cerrahi Yaklaşım, Hangi Evrede Ne Yapalım? (1) - Emre Balık
90 Dakikada Kolon Kanserinde Güncel Durum; Cerrahi Yaklaşım, Hangi Evrede Ne Yapalım? (2) - Emre Balık
Görüş Ayrılığı Oturumu: Tiroid Cerrahisinde Donuk Kesitin Yeri Var mı? Vardır! - Hasan Aydede, Yoktur! - Cumhur Arıcı, Patolog Ne Diyor? - Semen Önder
Bariatrik Carrahinin Geleceği; Robot ile Bariatrik Cerrahi - Halil Alış, Tek İnsizyon Bariatrik Cerrahi - Umut Barbaros, Bariatrik Cerrahide Endoluminal Girişimler (1) - Namık Özkan
Bariatrik Carrahinin Geleceği; Bariatrik Cerrahide Endoluminal Girişimler (2) - Namık Özkan
Bariatrik Carrahinin Geleceği Soruları
Elektif Kolesistektomi Planlanan Hastalarda Preoperatif Oral Karbonhidrat Yüklemesinin, Preoperatif ve Postoperatif hasta Konforu Üzerine Etkisi - Deniz Necdet Tihan, Tek Port Laparoskopik HPB Cerrahisi: OMÜ Deneyimi - Kağan Karabulut, Cerrahi Tecrüb
Karaciğer Hemanjiyomlarında Cerrahşi Tedavi - Mitat Erdal, Laparoskopik Kolesistektomi Yapılanlarda Açığa Dönüşe Hikaye, Fizik Muayene Operasyon Esnasındaki Bulguların Etkisi - Uğur Ekici
Olgular Eşliğinde Anüs ve Rektum Selim Hastalıkları (1) (Panel); Hemoroid - Korhan Taviloğlu, Rektal Prolapsus - Fatma Ayça Gültekin, Rektosel - Sezai Leventoğlu, Soliter Rektal Ülser - Mustafa Ateş
Olgular Eşliğinde Anüs ve Rektum Selim Hastalıkları (2) (Panel); Hemoroid - Korhan Taviloğlu, Rektal Prolapsus - Fatma Ayça Gültekin, Rektosel - Sezai Leventoğlu, Soliter Rektal Ülser - Mustafa Ateş
Olgular Eşliğinde Anüs ve Rektum Selim Hastalıkları (3) (Panel); Hemoroid - Korhan Taviloğlu, Rektal Prolapsus - Fatma Ayça Gültekin, Rektosel - Sezai Leventoğlu, Soliter Rektal Ülser - Mustafa Ateş
Cerrahların Kabusu 'Acil Cerrahi' Olgular; Mezenter İskemisi - Mehmet Kurtoğlu
Cerrahların Kabusu 'Acil Cerrahi' Olgular; Gecikmiş Perforasyonlar - Fatih Altıntoprak
Cerrahların Kabusu 'Acil Cerrahi' Olgular; Açık Karın - Tahir Özer