Yer: Holiday Inn Hotel, Ankara
Web Adresi: https://mideozofaguscerrahisi.org

Sevgili Meslektaşlarım,

Bildiğimiz gibi üst sindirim sisteminde cerrahi tedavi gerektiren hastalıklara ülkemizde ve dünyada sık rastlanılmaktadır. Bu nedenledir ki mide ve özofagusa ait patolojiler genel anlamda önemli bir halk sağlığı problemi olmaya devam etmektedir. Diğer taraftan sürekli gelişen tanı ve tedavi olanakları, kanser cerrahisindeki yenilikler, multidisipliner yaklaşım modellerinin sürece olan katkısı, cerrahi konseylerinin etkisi ve uluslararası kılavuzların önemi gibi değişen dinamik süreçleri takip etmek genel cerrahlar açısından kolay değildir. İçinde yaşadığımız yüzyılda, internetin getirdiği zengin bilgi havuzuna rağmen, birikimlerimizin uygulanabilirliği, etkilediği uzmanlık alanları içinde gereğince tartışılabilmelidir. Bu bağlamda Hacettepe Genel Cerrahi Konferansları çerçevesinde MÖCED olarak 4-5 Ekim 2024 tarihlerinde Mide ve Özofagus Cerrahisi Sempozyumu gerçekleştirmeye karar verdik. İki gün sürecek toplantılarda konusunda tecrübeli çok değerli bilim insanları bilgi ve tecrübelerini bizlerle paylaşacaklar. Güzel Ankara’mızda katılımcılarla beraber olmaktan çok mutlu olacağız.

Saygılarımla
Prof. Dr. Sinan Ersin