Kurum: Türk Cerrahi Derneği
Yer: Kocaeli
Web Adresi: http://cak2017.org/

DAVET MEKTUBU

Çok Kıymetli Meslektaşlarım

Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu tarafından 10-12 Kasım 2017 tarihlerinde yapılması planlanan 9. Cerrahi Araştırma Kongresi’nin başkanlığı tarafıma verildi. Bu görevi bana tevdi eden Derneğimizin Başkanına ve Yönetim Kuruluna teşekkür etmek istiyorum. Kocaeli’nde yapılacak olan kongrenin cerrahi camiamıza yakışır bir hedefe ulşamasında  Üniversitemizin, Tıp Fakültemizin ve Genel Cerrahi Anabilim Dalımızın desteklerinin arkamızda olacağını biliyorum. 

Düzenleme kurulu olarak içinde bulunduğumuz Endüstri 4.0 çağına uygun araştırma ağırlıklı, verimli ve başarılı bir kongre düzenlemek için büyük bir heyecan ile çalışarak kurslar, paneller, konferanslar ve bilimsel çalışma sunumlarının gerçekleştirilmesini arzu ediyoruz. Siz değerli meslektaşlarımızdan da planlamadan gerçekleşmeye kadar her aşamada desteklerini talep ediyoruz. 

Cerrahlar her zaman tıbbın lokomotifi olarak yerlerini almıştır. Gelenekselleşen Cerrahi Araştırma Kongrelerinde de hedef her zaman bir öncekinden bir adım daha ileri gitmek olmuştur. Kongrelerimizde cerrahi araştırmalar alanındaki son gelişmelere yer verirken günceli korumak ve meslektaşlarımıza gelecek için ufuk sağlamak önemli amaçlardan birisidir. Bu açıdan da genç meslektaşlarımızın cerrahiye ilgi duyan öğrencilerin araştırmalara, yeniliklere, yeni teknolojilere,yöntemlere özendirilmesi;çalışmalar yapanların yaptıklarını sunma imkânına kavuşması ve özgüvenlerinin tesisi için 9. Araştırma Cerrahi Kongresiyeni bir fırsat olacaktır. Kongre sırasında önemli beklentilerimizden birisi de Türkiye’mizdeki araştırma merkezlerinin kendilerini tanıtıp araştırma vizyonumuza katkı sağlaması merkezler arasında eşgüdümün sağlanabilmesi için beyin fırtınası yaratılmasıdır. 

Dünyada ve özellikle de ülkemizde ARGE önem arz etmektedir. Bu nedenle akademisyenlerin iyi bir araştırmacı olarak yetişmeleri için bilim felsefesi, etiği, uyum ve donanım eğitiminin sağlanması, araştırma planlaması ve gerçekleştirilmesi; bunların kamuoyuna sunulması, bilimsel yayınlar şeklinde ulaştırılması her basamakta  ayrı önem arz etmektedir. 

Bu vizyonla ülkemiz sağlık sorunlarına bilimsel ve uygulanabilir çözümler bulmak için cerrahi eğitimi ve cerrahi araştırmada verimlilik ve kaliteyi artırmaya yönelik yeni bir adım olması dileği ile tüm cerrahi disiplinlerden siz değerli meslektaşlarımızı, genç araştırma görevlilerimizi, ülkemizde cerrahiye ve sağlığa yeni tuğlalar koyacağına inandığımız öğrencilerimizi 10-12 Kasım 2017 tarihinde Kocaeli’nde ağırlamak dileği ile.

9.Cerrahi Araştırma Kongresi Düzenleme Kurulu Adına 

Prof. Dr. Nuh Zafer CANTÜRK
Kongre Başkanı
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Öğretim Üyesi

Bildiri Özeti Kitabı

Kongre raporuna ulaşmak için lütfen tıklayınız.