Kurum: Türk Ostomi Cerrahi Derneği
Yer: Adana HiltonSa Otel Ve Kongre Merkezi
Web Adresi: https://cukurovagastrointestinal2024.org/tr