Sorumlu YK Üyesi: Dr. Tahsin Çolak

KOMİSYON ÜYELERİ

FITIK CERRAHİSİ Atıl Çakmak
  Sabri Melih Paksoy
MEME VE ENDOKRİN CERRAHİSİ Ahmet Dağ
  Ali İlker Filiz
  Güldeniz Karadeniz Çakmak
KOLOREKTAL CERRAHİ Cihangir Akyol
  Ersin Öztürk
HEPATOPANKREATİKOBİLİYER CERRAHİ Cüneyt Kayaalp
  Mustafa Kerem
BARİATRİK VE METABOLİK CERRAHİ Aziz Sümer  
  Recep Aktimur
YOĞUN BAKIM Kaya Yorgancı
  Mehmet Eren Yüksel 
GASTROİNTESTİNAL CERRAHİ Erdal Birol Bostancı
  Hilmi Bozkurt
ACİL VE TRAVMA CERRAHİSİ Cemalettin Ertekin
  Mehmet Eryılmaz
CERRAHİ ONKOLOJİ Ali Ekrem Ünal
  Cem Kaan Parsak
YANIK Ahmet Deniz Uçar
  Merve Akın
VASKÜLER CERRAHİ Fatih Ata Genç 
  Ugur Bengisun
LAPAROSKOPİK CERRAHİ Alp Yıldız
  Metin Ertem
NÜTRİSYONEL DESTEK TEDAVİLERİ İsmail Cem Eray
  Mutlu Doğanay
 *Başlıklar altında alfabetik olarak sıralanmıştır.