Sayın Meslektaşlarımız,

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan COVID-19 olarak adlandırılan virüs hastalığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından Ocak 2020’de pandemi olarak duyurulmuştur. COVID-19 ile temas etmiş hastaların tümünde infeksiyonun şiddetli olmadığı ve hatta semptomsuz seyredebileceği de bilinmektedir. Bu kişilerde ya da yüksek şüpheli olgularda acil veya elektif cerrahi yapılmasını gerektiren hastalıklar olması durumunda hastayı ve cerrahı koruyacak önlemlerin nasıl alınması gerektiği konusunda çeşitli organizasyonlarca sürekli bildirimler yapılmasına karşın bu güne dek gerek hastalar, gerek hekimler, gerekse de sağlık otoriteleri nezdinde kesin bir fikir birliğine varılamamıştır. Türk Cerrahi Derneği insiyatifi ile hazırlanmış olan bu çalışmada eldeki veriler ışığında operasyonu zorunlu olan hastalarda cerrahın nasıl davranması ve perioperatif neler yapılması gerektiğine dair ışık tutmaya çalıştık.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Seher Demirer
Türk Cerrahi Derneği Başkanı

Makaleye ulaşmak için lütfen tıklayınız.
Makalenin Türkçe'sine ulaşmak için lütfen tıklayınız.