Bu burs için başvurular 07/04/2016 tarihinde sona ermiştir.

Türk Cerrahi Derneği ile Türkiye Kanserle Savaş Vakfı arasında imzalanan bir protokol kapsamında, aşağıda ayrıntılı bilgisi sunulan Genel Cerrahi alanında bilgi ve becerisini yurtdışında önemli bir merkezi ziyaret ederek artırmak isteyen genel cerrahi uzmanlarına yönelik burs tahsis edilmiştir.

Türkiye Kanserle Savaş Vakfı’na, vakıf başkanı Prof. Dr. Metin Ertem nezdinde çok teşekkür ederiz.

2016 yılı için 2 kişilik burs kontenjanı vardır. 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren derneğimize web sitesinden yapılması gerekmektedir. 2016 yılı son başvuru tarihi 07 Nisan 2016'dür.

Türk Cerrahi Derneği, aşağıdaki koşulları sağlayan başvurular içerisinde, TCD Yeterlik Sınavı 1. ve 2. sınav notu ortalaması en yüksek olan adayı seçecektir.

2016 yılında bursa başvurup kazanan adayların belirtilen yıl içerisinde gidememeleri durumunda hakları yanacaktır

Bursun Amacı: 

Türkiye Kanserle Savaş Vakfı – Cerrahi Bursu, Genel Cerrahi alanında, uzman seviyesinde, kendisini geliştirmek, bilimsel araştırmalara katılmak isteyen genel cerrahlara yurt dışında önemli merkezlerde çalışmalarda bulunmak üzere tahsis edilmiştir.

Burs:

Burslar 3 ay için aylık 1500 $ (toplam 4500 $) ve ulaşım giderini (gidiş dönüş yurt dışı uçak bileti) karşılamak şeklindedir.

2016 yılı içerisinde 3’er aylık sürelerde her yıl için 2 genel cerrahi uzmanına burs verilecektir.

2016 yılı için burs başvuru tarihi 01/01/2016 ile 07/04/2016 arasındadır.

Burs Şartları:

1) Türkiye Kanserle Savaş Vakfı Burs Şartları: 

 • Ayrıntılı özgeçmiş,
 • Resmi nüfus cüzdanı örneği (muhtarlıktan),
 • İkametgah (muhtarlıktan),
 • Noter tasdikli Tıp Diploması,
 • Noter tasdikli Uzmanlık Belgesi,
 • Banka Hesap (TL Hesabı) cüzdan fotokopisi,
 • Bursiyerin çalıştığı kamu kuruluşundan 3 aylık izin belgesi Vakfa sunması,
 • Bursiyerin yurda dönüşte elde ettiği kazanımları ve bunları nasıl değerlendireceğini bildiren ayrıntılı bir raporun en geç bir ay içerisinde Vakfımıza TCD’ nin ön yazısı ile birlikte yazılı olarak bildirmesi,
 • Burs bitiminde yapmış olduğu çalışmanın bilimsel ortamlarda sunulması (makale, konferans,tebliğ, kitap vb) durumunda destekleyen olarak Türkiye Kanserle Savaş Vakfını belirtmesi,
 • Bursiyer tarafından bursun tamamlanmaması durumunda yapılmış ödemeler hukuk zemininde bursiyere rücu edilecektir.

2) TCD Burs Şartları:

 • TCD üyesi olmak,
 • TCD Yeterlik Kurulu Belgesi (Belge geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir) olmak,
 • Kamuda çalışmak,
 • En fazla 5 yıllık genel cerrahi uzmanı olmak,
 • İngilizce dilini yeterli düzeyde kullanabildiğini belgelemek, (YÖK DİL 70 puan, YDS 70 puan, TOEFL 65 puan, IELTS 6,5 puan)
Bu burs için başvurular 07/04/2016 tarihinde sona ermiştir.