Bu burs için başvurular 13/01/2019 tarihinde sona ermiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi eski öğretim üyelerinden merhum Prof. Dr. Kemal Özden anısına, Özden ailesi tarafından verilen bir burstur.
Kurumlar arası resmi yazışmalardan sonra, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Karaciğer-Safra Yolları Cerrahisi Birimi’nde, bilgi ve görgüsünü arttırmak üzere geçici görevlendirme ile çalışmak üzere kabul edilen genel cerrahi uzmanlarına açıktır.

Çalışma Dönemi:
Şubat-Mart-Nisan Son başvuru 27 Mart 2020
Haziran-Temmuz-Ağustos Son başvuru: 13 Ocak 2019

Bursiyerin, önceden belirlenen konudaki klinik araştırmalara katılması ve Pubmed ve Science Citation Index Expanded’e giren dergilerde yayınlanabilecek kalitede en az bir çalışma tamamlaması gerekmektedir.
Başvurular Türk Cerrahi Derneği tarafından kabul edilecek ve değerlendirilecektir.
Her çalışma döneminde bir kişiye burs verilecektir. Aylık burs miktarı 2500 TL’dir. Ayrıca ulaşım giderleri Türk Cerrahi Derneği tarafından karşılanacaktır.

2020 yılındaki ana konular "Asemptomatik safra yolu genişlemeleri" ve “İzlemden karaciğer nakline fokal nodüler hiperplazi” olarak belirlenmiştir.
Başvuru Koşulları:
1-40 yaşından genç olmak
2-Türk Cerrahi Derneği üyesi olmak
3-Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu Belgesi (Belge geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekmektedir) olmak
4-İngilizce dilini yeterli düzeyde kullanabildiğini belgelemek, (Son 5 yılda alınmış olması gerekmektedir. YÖK DİL en düşük 80 puan, YDS en düşük 80 puan, TOEFL en düşük 96 puan, benzer sınavlarda alınabilecek maksimum puanın %80’inden fazla puan almak)
İstenilen belgeler
1-Özgeçmiş ve eserler listesi
2-İki adet referans mektubu
3-Yukarıdaki başvuru koşullarının sağlandığını gösteren belgeler

Bu burs için başvurular 13/01/2019 tarihinde sona ermiştir.