İlgili Dernekler

Tıp Fakülteleri

Adana 
Çukurova Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Afyon 
Kocatepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Ankara 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakiltesi 
Gazi Üniversitesi Tip Fakültesi 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Başket Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Antalya 
Akdeniz Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Aydın 
Adnan Menderes Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Bolu 
İzzet Baysal Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Bursa 
Uludağ Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Denizli 
Pamukkale Üniversitesi Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Diyarbakır 
Dicle Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Edirne 
Trakya Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Elazığ 
Fırat Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Erzurum 
Atatürk Üniversitesi,Tıp Fakültesi 

Eskişehir 
Osmangazi Üniversitesi,Tıp Fakültesi 

Isparta 
Süleyman Demirel Üniversitesi,Tıp Fakültesi

İstanbul 
İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Fatih Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Maltepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi 
Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi

İzmir 
Ege Üniversitesi Üniversitesi,Tıp Fakültesi 
Dokuz Eylul Üniversitesi Üniversitesi,Tıp Fakültesi

K.maraş 
Sütçü İmam Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Kayseri 
Erciyes Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Kırıkkale 
Kırıkkale Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Kocaeli 
Kocaeli Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Konya 
Selcuk Üniversitesi,Tıp Fakültesi 

Malatya 
İnönü Üniversitesi,Tıp Fakültesi 

Manisa 
Celal Bayar Üniversitesi Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Mersin 
Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Muğla
Muğla Üniversitesi Tıp Fakültesi

Samsun 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Sivas 
Cumhuriyet Üniversitesi,Tıp Fakültesi 

Şanlıurfa 
Harran Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Trabzon 
Karadeniz Teknik Üniversitesi,Tıp Fakültesi

Zonguldak 
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Tıp Fakültesi

Cerrahi Klinikleri

Yararlı Bağlantılar