Sayın Meslektaşlarımız,

Sizin de bildiğiniz gibi bir yılı aşkındır içinde bulunduğumuz Pandemi nedeniyle yüz yüze sınavlarımız ertelenmiş olup, alınacak sıkı önlemler doğrultusunda 36. Cerrahi Yeterlik Yazılı Sınavı 27 Kasım 2021 Cumartesi günü saat 13:30'da iki ilde (Ankara ve İstanbul) gerçekleşecektir.  Sınav merkezleri ve sınavda uyulması gereken kurallar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. 

Saygılarımızla,
TCD Sınav Komisyonu

           SINAV MERKEZLERİ

          Ankara   Türk Cerrahi Derneği (Koru Mahallesi Ihlamur Caddesi No:22 Çayyolu/Çankaya/Ankara Konum: https://maps.app.goo.gl/LDgCnJu4gospoK6c6 )

          İstanbul  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Prof. Dr. Adnan Salepçioğlu Amfisi Mono Blok Konum: https://goo.gl/maps/UWXrCBLHR24katTz8 )

SINAVDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Kimlik kontrolleri ve salona yerleştirme işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınavın başlamasından yarım saat önce sınava girecekleri salonun kapısında hazır bulunmaları zorunludur. Adayların oturacakları yerleri saptamak, gerekirse sınav sırasında bir adayın yerini değiştirmek yetkisi salon başkanına aittir. Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile, adaylar sınavın ilk 90 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Ayrıca sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

Adayların Sınava

 • Çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla,
  cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
 • Silah vb. teçhizatla sınava girmeleri,
 • Sınav süresince adayların, birbirleriyle konuşmaları, kopya çekmeleri veya çekilmesine yardımcı olmaları,
 • Salondaki görevlilere soru sormaları,
 • Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri
 • Sınav salonunda sigara, pipo, puro vb. içmeleri,
 • Sözlük, sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanmaları,
 • Başkalarını rahatsız edecek şekilde bir şeyler yiyip içmeleri,
 • Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları

sınav kurallarına aykırıdır.