Değerli Meslektaşlarım, Sevgili Genel Cerrahi Asistanları, Genel Cerrahi Hemşireleri, Tıbbi Firma Temsilcileri ve Kıymetli Konuklarımız,

Sizleri derneğimizin en büyük bilimsel aktivitesi olan; 24-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Susesi Hotel, Antalya’da düzenleyeceğimiz “Türk Cerrahi Derneği 23. Bilimsel Kongresi, 11. Genel Cerrahi Hemşireliği Kongresine davet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 2024 yılından beri gelişen tüm olumsuz olaylara rağmen Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu olarak “Amiral Gemimizi” en az tahribat ile yoluna devam ettirmek en büyük gayretimiz olmuştur. Bu kongremizde de yine en temelden en ileri düzeye cerrahi uygulamalar, fark yaratacak bir konsept ile, konusunda yetkin, ulusal ve uluslararası konuşmacılar tarafından sunulacaktır. Bu amaca yönelik olarak kongre programı her beceri düzeyindeki meslektaşımızın günlük cerrahi pratiğini geliştirecek konular ve uygulamalardan oluşturulacaktır. Kongremiz kapsamında her yıl olduğu gibi paneller, kurslar, yuvarlak masa toplantıları, etkileşimli toplantılar, video oturumları, sözlü sunum ve poster etkinlikleri yer alacaktır.

Bu buluşmada sadece bilimsel olarak kendimizi güncelleme ve birbirimizle görüşmenin ötesine geçerek derneğimizi her yönden daha güçlü bir seviyeye taşımayı ümit ediyoruz. Bu yılki kongremizin en yüksek düzeyde katılımlı, bilimsel ve sosyal yönü çok güçlü bir kongre olması için elimizden gelen tüm gayretimizi göstereceğiz. Sürekli eğitimimizde en önemli katkı alanı olan kongremiz için Bilimsel Çalışma Grupları ile çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Kongremiz sizlerin katkıları sayesinde zenginleşecek, genç meslektaşlarımızın bilimsel çalışmalarını sunmak için en önemli imkanı sağlayacaktır. Alanında deneyimli konuşmacıların konferanslarının ilgi ile takip edileceğini düşünüyoruz. Türk Cerrahi Ailesi'nin tüm üyelerinin klinik ve deneysel çalışmalarını olgu tecrübelerini sözlü veya poster formatında göndererek katkıda bulunmalarını ümit ediyorum. Tüm Türk Cerrahi Camiası'nı kongremize davet ediyor ve bu büyük buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.

En derin saygı ve sevgilerimizle,

Prof. Dr. Ahmet Serdar KARACA
Türk Cerrahi Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

 

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Cerrahi Derneği (TCD) Yönetim Kurulu’nun aldığı karar ile “23. Ulusal Cerrahi Kongresi ve 18. Ulusal Cerrahi Hemşireliği Kongresi” 24-28 Nisan 2024 tarihlerinde Antalya Susesi Oteli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.

Cerrahi sanatı çok zorlu ve dinamik bir bilim alanıdır. ‘Gerçek’ sandığımız kimi tanı ve tedavi yöntemleri yeni çalışma sonuçları ve teknolojideki gelişmelerle sarsılabilmekte, ‘kanıtlar’ ise yol boyunca değişebilmektedir. Literatür oldukça çelişkilidir, tartışmalı konular bitmemektedir, çalışma ortamı yoğundur, büyük ve farklı verilerin yorumlanması ise güçtür. Bu nedenlerle, kongremizde temel cerrahi konularının aktarılması kadar, cerrahi tekniklerdeki özelliklerin, sorunların ve çözümlerinin tartışılmasını, uzman görüsünün alınmasını amaçlamaktayız. Kongre Düzenleme Kurulu tarafından oluşturulacak programımız, güncel ve ilginç konu baslıklarını içerecektir.

Ulusal ve uluslararası konusunda uzman bilim insanları, cerrahinin tüm önemli konularını içeren kurslar, paneller, konferanslar, video oturumları ve olgu sunumlarıyla tecrübelerini paylaşacaktır. Aynı zamanda, meslek hayatımızda hastalarımızı birlikte tedavi ettiğimiz hemşire arkadaşlarımız da 11. Ulusal Cerrahi Kongresi’ni düzenleyeceklerdir.

Türk cerrahi bilimine yıllardan beri koşulsuz destek veren endüstrinin de yine bizlerle birlikte olacağına inancımız tamdır.

Değerli Meslektaşlarım, TCD Yönetim Kurulu’nun tam desteği ve düzenleme kurulunun özverili çalışmalarıyla sizlere çok kaliteli bir bilimsel program sunmak istiyoruz. Bunu ancak sizlerin aktif katılımı ve itici gücü ile gerçekleştirebiliriz. Meraklı ve tecrübeli olduğunuz konulardaki çalışmalarınızı heyecanla bekliyoruz. (İnci, istiridyenin otobiyografisidir, F. Fellini). Bilimsel, sosyal ve kültürel içeriği ile TCD'nin saygın tarihinde yer alacak bir kongreyi birlikte yapabilmek arzusuyla en içten saygılarımı sunuyorum.

Prof. Dr. Selman SÖKMEN
Kongre Başkanı