ZOR/A ZOR/B ZOR/C TOPLAM
YARALANMAYA SİSTEMİK YANIT 0 1 1 2
DERİ/YUMUŞAK DOKU 1 0 1 2
MEME 1 3 2 6
TİROİD 1 3 2 6
DİAFRAGMA- ÖZEFAGUS 1 1 0 2
  0 0 0 0
MİDE/DUODENUM-İNCE BARSAK 2 2 2 6
         
KOLON/REKTUM 1 4 1 6
ANÜS 1 1 0 2
KARACİĞER- BİLİYER SİSTEM 2 2 2 6
         
PANKREAS 1 2 1 4
DALAK 0 1 1 2
KARIN DUVARI 1 1 0 2
OMENTUM/PERİTON/RETROPERİTON/MEZENTER 0 1 1 2
VASKÜLER 1 1 0 2
AKUT KARIN -SENARYO 1 3 1 5
PARATİROİD 0 1 1 2
SÜRRENAL 1 1 0 2
FITIKLAR 1 2 0 3
MINIMAL İNVAZİV CERRAHİ 0 2 0 2
SIVI/ELEKTROLİT 0 2 1 3
ASİT/BAZ 0 1 1 2
ŞOK 1 2 1 4
TRAVMA 1 4 2 7
YANIK 1 1 1 3
KANAMA/HEMOSTAZ/TRANSFÜZYON 1 1 1 3
CERRAHİ ENFEKSİYON 1 2 1 4
YARA İYİLEŞMESİ 1 1 1 3
HASTA HAZIRLAMA 1 1 0 2
CERRAHİ KOMPLİKASYON/POSTOPERATİF BAKIM 1 1 1 3
YOĞUN BAKIM 1 1 1 3
BESLENME 1 2 1 4
TRANSPLANTASYON 1 1 0 2
İMMÜNOLOJİ/ONKOLOJİ 1 2 0 3
OBEZİTE CERRAHİSİ 0 2 0 2
APPENDİKS 0 2 0 2
CERRAHİ ETİK ve TARİHÇE 0 2 0 2
ANESTEZİ 0 1 0 1
PATOLOJİ 0 1 0 1
GÖĞÜS CERRAHİSİ 0 1 0 1
KADIN DOĞUM 0 1 0 1
  28 64 28 120