Kursa Başvur

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Kurulu 21.6.2000 tarihinden itibaren yazılı ve yapılandırılmış objektif klinik sınavlardan oluşan iki aşamalı yeterlik sınavları düzenlemektedir.

Cerrahi uzmanlığının ve uygulamasının standartlarını yükseltmek ve harmonizasyonu sağlamak için en önemli aşama yeterlik sınavları ve takip eden yıllardaki resertifikasyonlardır. Bu hedefe yeterlik belgesine sahip cerrahların sayısının artması ile ulaşabileceğiz.

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Sınavı'na meslektaşlarımızın katılımını teşvik etmek, sınavlara hazırlanmalarında yardımcı olmak amacıyla Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Okulu’nun 2020 yılının ilk kursu İstanbul'da düzenlenecektir.

Kursa Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Sınavı'na katılma hakkına sahip adaylar ile teorik bilgilerini güncellemek isteyenler katılabileceklerdir.

Türk Cerrahi Derneği Yeterlik Okulu 29 Şubat -01 Mart 2020 ile 07-08 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul (Samatya) Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yapılacaktır.

Katılım ve destekleriniz için teşekkür ederiz.

Saygılarımızla.

Dr. Mehmet Faik Özçelik
Türk Cerrahi Derneği
Yeterlik Kurulu Başkanı

Dr. Seher Demirer
Türk Cerrahi Derneği Başkanı
 

Saat

1.Gün  /   29 ŞUBAT 2020

2.Gün   /   1 MART 2020

08.30-09.00

Açılış- Tanışma 

 

09.00-09.30

Sıvı-Elektrolit/Asid-Baz Dengesi
Dr. Mehmet Ali Uzun

Transplantasyon
Dr. Mehmet Velidedeoğlu

09.30-10.00

Sıvı-Elektrolit/Asid-Baz Dengesi
Dr. Mehmet Ali Uzun

Transplantasyon
Dr. Mehmet Velidedeoğlu

10.00-10.15

Ara

Ara

10.15-11.00

Şok

Dr. Sinan Çarkman

Tiroidin Habis hastalıkları

Dr. Semra Günay

11.00-11.15

Ara

Ara

11.15-11.45

Kanama-Hemostaz- Transfüzyon
Dr. Ethem Ünal

Ekstrahepatik Safra Yolları Yaralanmaları

Dr. Mehmet Velidedeoğlu

11.45-12.15

Kanama-Hemostaz- Transfüzyon
Dr. Ethem Ünal

Tiroidin Selim Hastalıkları
Dr. Cem Dural

12.15-13.00

Yemek Arası

Yemek Arası

13.00-13.30

Cerrahi İnfeksiyon

Dr. Özgür Bostancı

Paratiroidin Cerrahi Hastalıkları
Dr. Serkan Teksöz

13.30-14.00

Cerrahi İnfeksiyon

Dr. Özgür Bostancı

Adrenal Korteks Cerrahi Hastalıkları
Dr. Ümit Uğurlu

14.00-14.15

Ara

Ara

14.15- 15.00

Travma

Dr. Hüseyin Sinan 

 Adrenal Medülla Hastalıkları
Dr. Ümit Uğurlu

15.00-15.45

Preoperatif Hazırlık

Dr. Oğuz İdiz

Meme Kanseri

Dr. Neşet Köksal

15.45-16.00

Ara

Ara

16.00-16.45

Cerrahi Komplikasyonlar

Dr. Oğuz İdiz

 

Memenin Selim Hastalıkları

Dr. Günay Gürleyik

Saat

3. Gün  / 7 MART 2020

4. Gün / 8 MART 2020

09.00-09.30

Özofagus Motilite Bozukluklukları
Dr. Ethem Ünal

 Karaciğer Kistleri 

Dr. Nuri Emrah Göret

09.30-10.00

Hiatus Hernileri ve Gastroözofageal Reflü
Dr. Sinan Çarkman

Karaciğerin Selim Lezyonları
Dr.  Özgür Bostancı

10.00-10.30

Özofagus Tümörleri 
Dr. Mehmet Faik Özçelik


Karaciğer Tümörleri
Dr. Erdem Kınacı

10.30-10.45

Ara

Ara

10.45-11.15

Mide Tümörleri 
Dr. Anıl Çubukçu

Safra Kesesi ve Safra 

Yolları Selim Hastalıkları
Dr. Muharrem Battal

11.15-11.45

İnce Bağırsak Hastalıkları 
Dr. Anıl Çubukçu

Ekstrahepatik Safra Yolları ve 

Safra Kesesi Habis Hastalıkları
Dr. Ömer Faruk Özkan

11.45-12.15

İnce Bağırsak Hastalıkları 
Dr. Anıl Çubukçu

Ekstrahepatik Safra Yolları ve 

Safra Kesesi Habis Hastalıkları
Dr. Ömer Faruk Özkan

12.15-13.00

Yemek Arası

Yemek Arası

13.00-13.30

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
Dr. Erman Aytaç

Akut Pankreatit
Dr. Kıvanç Peker

13.30-14.00

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları
Dr. Erman Aytaç

Kronik Pankreatit
Dr. Kıvanç Derya Peker

14.00-14.15

 Ara

Ara

14.15-15.00

Kolonun Divertiküler Hastalığı
Dr. Mehmet Samed Bozkurt

Pankreas Tümörleri
Dr. Mert Mahsuni

15.00-15.45

İntestinal Polipler, Polipozis Sendromları
Dr. Mehmet Karabulut

Fıtıklar (Ventral, İnguinal)
Dr. Neşet Köksal

15.45-16.00

Ara

 

16.00-16.45

Kolon Tümörleri
Dr. Serdar Yüceyar

 

16.45-17.30

 Rektum Tümörleri
Dr. Neşet Köksal

 

17.30-18.15

Selim Anorektal Hastalıklar
Dr. Mehmet Faik Özçelik

 

Kursa Başvur

* SMG-STE puanı kazanılacaktır.